modul perpaduan

16  Download (0)

Full text

(1)

Indeks

PERPADUAN Modul 1

MERAIKAN KEPELBAGAIAN

Pusat Kokurikulum dan pemajuan pelajar, universiti Malaysia sabah

(2)

LATAR BELAKANG MODUL

Tujuan pelaksanaan modul perpaduan adalah untuk memenuhi indeks perpaduan atas

kepentingan dan sumbangan mahasiswa kepada

negara.

(3)

NAMA AKTIVITI:

tak kenal maka tak cinta

Matlamat aktiviti

Mengenali dan menghargai latar belakang budaya

Hasil pembelajaran

Pelajar mempunyai rasa hormat kepada orang lain

yang berbeza budaya dan latar belakang

(4)

Pelaksanaan MODUL

Ini adalah aktiviti berkumpulan

1

Pelajar hendaklah

menghasilkan buku skrap digital melibatkan

komitmen semua pelajar

2

Kandungan buku tersebut adalah gambar-gambar perayaan setiap pelajar dalam kursus yang sama.

3

Hantar buku skrap tersebut ke Smartv3UMS kursus masing-masing (Platform penghantaran disediakan oleh pensyarah masing- masing pada minggu ke 10.

4

(5)

Catatan

• Aktiviti ini tidak dimarkahkan, namun WAJIB disertai oleh pelajar.

• Kegagalan pelajar menyertai aktiviti ini akan menyebabkan pelajar mendapat markah ‘F’, iaitu tidak memenuhi

keperluan kursus.

(6)

Definisi perpaduan

• Satu semangat kekitaan pelbagai kaum untuk

mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam

negara yang tercinta.

(7)

Konsep perpaduan

Asas Konsep Perpaduan

Prinsip penerimaan

Prinsip kenegaraan Prinsip

keadilan sosial

(8)

Prinsip penerimaan

Sikap menerima kepelbagaian dalam kalangan rakyat berbilang

kaum

(9)

Prinsip kenegaraan

• Prinsip berasaskan perlembagaan persekutuan atau perlembagaan Malaysia

• Berasaskan rukun negara

(10)

Perlembagaan persekutuan

Perlembagaan Malaysia

Perlembagaan ini ialah undang-undang

utama Persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka

• Mengandungi 183 perkara, adalah undang- undang tertinggi di Malaysia.

• Dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan

Kemerdekaan tahun 1957.

(11)

Rukun Negara

Kepercayaan Kepada Tuhan

Kesetiaan Kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan

Kedaulatan Undang-undang

Kesopanan dan Kesusilaan

(12)

Prinsip keadilan sosial

Semua rakyat Malaysia terbela dan tidak ada pihak yang

dipinggirkan

(13)
(14)
(15)
(16)

Rujukan utama

• https://www.malaysia.gov.my/portal/content/30110?lang uage=my

• Sumber maklumat: Indeks Perpaduan (2016). Putrajaya:

Kementerian Pengajian Tinggi

Figure

Updating...

References

Related subjects :