modul penyelesaian masalah

14  Download (0)

Full text

(1)

MODUL

PENYELESAIAN MASALAH DAN MEMBUAT KEPUTUSAN

Kemahiran mahasiswa menyelesaikan masalah dan

membuat keputusan rasional

(2)

LATAR

BELAKANG MODUL

• Modul ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami makna

penyelesaian masalah dan akan

berupaya membuat keputusan dalam aspek konsep dan proses.

• Modul ini menjadi asas kerja setiap individu dalam organisasi

menginginkan setiap masalah yang dihadapi dapat ditangani dengan cara yang berkesan dan keputusan yang dibuat dapat memberikan

impak kepada organisasi.

• Modul ini menerapkan kemahiran

berkomunikasi, kemahiran merancang, Kerjasama.

23/9/2022 Modul penyelesaian masalah dan membuat keputusan 2

(3)

DEFINISI MASALAH

• Satu persoalan yang dipertimbangkan, diselesaikan atau dijawab (The American HeritageDictionary, 2009)

• Sebarang persoalan atau perkara yang melibatkan ketidakpastian,

ketidaktentuan, atau kesukaran

(4)

PENGENALAN KEPADA

PENYELESAIAN MASALAH

• Penyelesaian Masalah boleh didefinisikan sebagai satu proses kognitif di mana maklumat digunakan sebagai usaha mencari cara-cara yang sesuai bagi mencapai sesuatu matlamaat (Torrence 1973)

• Penyelesaian masalah adalah usaha untuk mencapai matlamat atau keadaan khusus yang diingini. Menyelesaikan masalah merupakan

keupayaan menggunakan minda untuk mencari idea dan langkah- langkah alternatif (Wrekelgram 1974).

• penyelesaian masalah adalah proses perolehan satu penyelesaian yang memuaskan bagi satu masalah baharu atau satu masalah yang mana sebelum ini individu yang cuba menyelesaikannya tidak pernah

mengalaminya (Woods et.al 1975).

4

(5)

Penyelesaian masalah

Penyelesaian masalah dapat dibahagikan kepada 5 tahap menggunakan akronim IDEAL untuk menyelesaikan masalah:

I Mengenalpasti masalah / Identify the problem

D Takrifkan dan gambarkan masalah / Define the represent the problem/

E Strategi menjelajah yang munasabah /Define possible strategies

A Membuat strategi tindakan / Act on the strategies/

L Lihat kembali dan menilai keberkesanan tindakan anda.

(6)

LANGKAH UTAMA PENYELESAIAN MASALAH:

LANGKAH 1: Mengenalpasti punca masalah

LANGKAH 2: Mengumpul maklumat data/hujah yang berpotensi menjadi punca masalah.

LANGKAH 3: Menganalisis maklumat

LANGKAH 4: Menyenaraikan pelbagai idea untuk menyelesaikan masalah.

LANGKAH 5: Mencari platform ideal untuk menyelesaikan masalah

Contoh: mesyuarat, forum, dialog, perbincangan, kaedah perundangan

LANGKAH 6: Membuat rumusan untuk mencari penyelesaian masalah

6

(7)

STRATEGI MENYELESAIKAN MASALAH

• Cuba – Jaya

• Membuat anologi

• Kaedah ‘means’ dan analisis (membandingkan)

• Membuat perwakilan minda (gambaran dalam bentuk lakaran)

• Melakonkan masalah

• Membuat jadual untuk membentuk pola masalah

• Kaedah heuristic (Kaedah mendapatkan bantuan, pengalaman,

kepakaran dan pandangan seorang yg pakar)

(8)

OBJEKTIF MODUL

• Memahmi model dan teknik dalam menyelesaikan masalah dan membuat

keputusan yang rasional.

• Berupaya mengenal pasti punca masalah dan mengambil kira semua faktor semasa

proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

• Mengaplikasikan teknik yang betul dan

berkesan dalam proses membuat keputusan

(9)

AKTIVITI 1 PENGUKUHAN MODUL PENYELESAIAN MASALAH

Nama aktiviti: Menyelesaikan konflik bantahan pembangunan.

1.1 Objektif: Membantu mahasiswa menyelesaikan masalah melalui pendekatan dialog dan bermesyuarat.

1.2 Hasil pembelajaran:

• Memahami KI komunikasi

• Memahami kemahiran KI kerja berpasukan

• Menerapkan kemahiran KI kepimpinan

• Etika dan moral

• Pemikiran kritis

1.3 Masa: 2 jam 30 minit

1.4 Alat bantu pelaksanaan aktivti: kertas majung, marker,

1.5 Kaedah pelaksanaan: Pembahagian kumpulan kecil, setiap kumpulan akan diberikan

peranan secara undian, kumpulan akan melakonkan peranan yang diperolehi daripada undian.

1.6 Jurulatih melantik seorang moderator/ pengerusi dialog/mesyuarat.

(10)

Contoh konflik yang perlu diselesaikan:

9/3/20XX Presentation Title 10

• Berlaku pengambilalihan tanah penduduk yang melibatkan 3 buah kampung yang bersempadan iaitu:

(1) Kampung Pulutan Konos, (2) Kampung Tunon

(3) Kampung Molondom

• Bertujuan untuk pembangunan oleh pihak kerajaan dengan memberikan projek pembangunan tersebut kepada pihak swasta.

• Namun hanya penduduk Kampung Pulutan Konos yang BERSETUJU dengan pengambilalihan tahan tersebut. Manakala 2 kampung lagi masing-masing Kampung Tunon TIDAK bersetuju dan Kampung Molondom pula mengambil pendirian

BERKECUALI.

• Kampung tidak bersetuju berkeras untuk melakukan bantahan tidak membenarkan pengambilalihan tahan tersebut menyebabkan kerja-kerja pembersihan dan pelaksanaan projek tidak dapat dijalankan.

• Sehubungan itu satu sesi mesyuarat akan dianjurkan untuk mencari titik penyelesaian secara menang-menang bagi membolehkan projek pembangunan tersebut dapat dijalankan.

Pihak yang terlibat dalam mesyuarat ini ialah:

1) Wakil dari setiap kampung 2) Wakil daripada pihak YB

3) Wakil daripada pihak pemaju swasta

4) Wakil daripada NGO (memperjuangkan nasib penduduk kampung)

5) Wakil daripada jabatan-jabatan berkaitan (jabatan perhutanan, jabatan alam sekitar)

(11)

Pelaksanaan aktiviti:

• Jurulatih membahagikan kelas kepada 3 kumpulan iaitu mengikut nama kampung.

• Melantik seorang moderator yang menjadi pengerusi semasa mesyuarat.

• Membuat cabutan untuk memilih:

(1) Wakil pemaju swasta (2) Wakil YB

(3) Wakil NGO

(4) Wakil jabatan-jabatan kerajaan Nota:

a) Bilangan wakil ada bergantung kepada jumlah pelajar dalam satu kelas. Cth 1 kumpulan 4 orang sahaja.

b) Pelajar yang lain boleh melakonkan watak sebagai penduduk kampung dan

(12)

Tatacara pelaksanaan modul:

10 minit

Pengerusi akan membacakan tujuan mesyuarat tersebut diadakan.

Memperkenalkan kumpulan yang terlibat dalam perbincangan.

1

30 minit

Pengerusi mesyuarat.

Membenarkan wakil penduduk memberikan hujah mereka iaitu bermula dengan wakil yang tidak bersetuju, wakil kampung yang setuju dan seterusnya wakil berkecuali untuk memulakan hujah.

Nota: sesi ini boleh dalam beberapa pusingan.

2

30 minit

Sesi soal dialog dan soal jawab dengan pemaju swasta, wakil YB, NGO dan wakil jabatan kerajaan terlibat.

Nota: sesi ini boleh dilakukan dalam beberapa pusingan.

Wakil penduduk kampung bebas untuk bersuara dengan dikawal oleh pengerusi.

3

20 minit

Sesi untuk mencari penyelesaian konflik

4

30 minit

Sesi pengulungan daripada jurulatih.

Cth: konflik tidak dapat diselesaikan dengan emosi.

Konflik perlu di atas dengan mengikuti proses-proses tertentu.

Refleksi pembelajaran daripada para mahasiswa.

5

12

(13)

Rumusan

• Menjadi seorang pemimpin yang cemerlang harus tahu menyelesaikan masalah dan

boleh membuat keputusan yang rasional.

• Boleh menyelesaikan masalah secara

optimum dengan cetusan idea yang kreatif dan inovatif.

• Mahasiswa dapat menonjolkan diri dalam

organisasi, menonjolkan daya kepimpinan

dan kemahiran komunikasi dalam

(14)

Thank you

9/3/20XX Presentation Title 14

Figure

Updating...

References

Related subjects :