JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

104  muat turun (0)

Tekspenuh

(1)

1

DOKUMEN B NO SIRI:

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

PERINCIAN TEKNIKAL TENDER

TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA MEJA KERJA STAINLESS STEEL

KE PREMIS USAHAWAN

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

KOD BIDANG : 130101

RUJUKAN : PPN.SEL(T)04/2020

PERINGATAN PENTING

DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) YANG SIAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI. PETENDER TIDAK DIBENARKAN MENCATAT

NAMA PETENDER DAN HARGA DALAM DOKUMEN INI.

DOKUMEN A (PERINCIAN HARGA) DAN DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) HENDAKLAH DIMASUKKAN KEDALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI.

KEDUA-DUA SAMPUL TERSEBUT (DOKUMEN A DAN DOKUMEN B)

YANG BERLAKRI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SATU BUNGKUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER.

(2)

SENARAI SEMAK

Bil Dokumen Untuk Ditanda Oleh

Syarikat

Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender

1 Perincian Teknikal (Dokumen B) ( ) ( )

2

Setiap tawaran meja kerja hendaklah disertakan dengan salinan katalog dan gambar peralatan yang dikehendaki

( ) ( )

3

Setiap tawaran peralatan/mesin yang dihantar mestilah disertakan salinan surat perlantikan pengedar sah dari pengilang / pembuat.

( ) ( )

Sekiranya ada tanda ( / ) Sekiranya tiada tanda ( × )

(3)

3

SPESIFIKASI TEKNIKAL MEJA KERJA STAINLESS STEEL

Spesifikasi peralatan atau mesin pemprosesan yang dibekalkan mestilah seperti berikut:

A. SPESIFIKASI PERALATAN

Tandakan ( / ) pada ruangan jawapan sekiranya peralatan yang ingin dibekal menepati (YA ) atau tidak menepati (TIDAK) spesifikasi peralatan

MEJA KERJA STAINLESS STEEL C/W WHEELS AND LOCKED

JAWAPAN YA TIDAK

JIKA TIDAK, NYATAKAN SPESIFIKASI 1 ITEM DAN SPESIFIKASI

Kuantiti diperlukan 64 unit

Tingkat 2

Dimensi (LxWxH): 7'x 2.5' x 2.7' atau (84" x 30" x 32")

Material: 304 Food Grade Stainless steel

2 CIRI-CIRI PERALATAN

a. Stainless steel sepenuhnya.

b. Tahan hakisan (anti-eroding).

c. Mudah untuk dibersihkan.

d. Permukaan atas meja kerja boleh menampung berat sehingga 200 kg.

e. Menggunakan gred stainless steel 304 (food grade) bagi permukaan meja

f. Setara atau bersamaan dengan jenama The Baker

3 TEMPOH JAMINAN

Tempoh jaminan produk yang dibekalkan hendaklah dalam tempoh 6 bulan 4. CONTOH GAMBAR PERALATAN (sebagai rujukan)

(4)

Diisi oleh Penyebut harga (jika berkenaan sahaja)

B. MAKLUMAT BERHUBUNG BARANGAN YANG DIIMPORT YANG DITAWARKAN DALAM TENDER

1. Nama barangan dan deskripsi : ………..

2. Kuantiti barangan : ………..

3. Jenis barangan : *bahaya/ am /sensitive dan memerlukan penjagaan rapi/ lain-lain nyatakan

……….(jika barangan bahaya, sila nyatakan kelas IMO UN No.) 4. Butir-butiran terperinci mengenai barangan ( di mana berkaitan ) :-

4.1 Berat (kg) : ………

4.2 Dimension (total) (m3) :……….

4.3 Tinggi (mm) :………..

4.4 Panjang (mm) :………..

4.5 Lebar (mm) : ……….

4.6 Butiran atau maklumat-maklumat lain (sila nyatakan) :-

……….

5. Pengkalan memuat : ………

6. Negara asal barangan dibeli : ………

7. Lain-lain (Sila nyatakan) :………..

(5)

5

DOKUMEN B NO SIRI:

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

PERINCIAN TEKNIKAL TENDER

TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA OVEN GAS 1 DECK 2 TRAY C/W OVEN TROLLEY

KE PREMIS USAHAWAN

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

KOD BIDANG : 130101

RUJUKAN : PPN.SEL(T)04/2020

PERINGATAN PENTING

DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) YANG SIAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI. PETENDER TIDAK DIBENARKAN MENCATAT

NAMA PETENDER DAN HARGA DALAM DOKUMEN INI.

DOKUMEN A (PERINCIAN HARGA) DAN DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) HENDAKLAH DIMASUKKAN KEDALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI.

KEDUA-DUA SAMPUL TERSEBUT (DOKUMEN A DAN DOKUMEN B)

YANG BERLAKRI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SATU BUNGKUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER.

(6)

SENARAI SEMAK

Bil Dokumen Untuk Ditanda Oleh

Syarikat

Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender

1 Perincian Teknikal (Dokumen B) ( ) ( )

2

Setiap tawaran oven gas 1 deck 2 tray c/w oven trolley hendaklah disertakan dengan salinan katalog dan gambar peralatan yang dikehendaki

( ) ( )

3

Setiap tawaran peralatan/mesin yang dihantar mestilah disertakan salinan surat perlantikan pengedar sah dari pengilang / pembuat.

( ) ( )

Sekiranya ada tanda ( / ) Sekiranya tiada tanda ( × )

(7)

7

SPESIFIKASI TEKNIKAL OVEN GAS 1 DECK 2 TRAY C/W OVEN TROLLEY

Spesifikasi peralatan atau mesin pemprosesan yang dibekalkan mestilah seperti berikut:

A. SPESIFIKASI PERALATAN

Tandakan ( / ) pada ruangan jawapan sekiranya peralatan yang ingin dibekal menepati (YA ) atau tidak menepati (TIDAK) spesifikasi peralatan

OVEN GAS 1 DECK 2 TRAY C/W OVEN TROLLEY

JAWAPAN YA TIDAK

JIKA TIDAK, NYATAKAN SPESIFIKASI 1 ITEM DAN SPESIFIKASI

Kuantiti diperlukan 3 unit

Tingkat 1

Bilangan Tray 2

Kapasiti kuasa 240V / 50Hz / 100W

Dimensi (LxWxH): 1310mm x 835mm x 560 mm (outer)

870mm x 670mm x 205mm (inner)

Gas Consumption 0.3 kg/h

Gas Class Liquid Petroleum Gas (LPG)

2 CIRI-CIRI PERALATAN

a. Dilengkapi peranti keselamatan automatik

b. Kawalan bebas untuk haba bahagian atas dan bahagian bawah (Independent heat control top and bottom heat)

c. Pencucuh automatic dikawal oleh thermostat (automatic ignition controlled by thermostat)

d. Programmed timing prevents overbaking

e. Lampu Built-in bahagian dalam membolehkan proses pembakaran dilihat dari tetingkap kaca

f. Didatangkan dengan roda dan kunci roda

g. Setara atau bersamaan dengan jenama The Baker 3 TEMPOH JAMINAN

Tempoh jaminan produk yang dibekalkan hendaklah dalam tempoh 6 bulan

4 CONTOH GAMBAR PERALATAN (sebagai rujukan)

(8)

Diisi oleh Penyebut harga (jika berkenaan sahaja)

B. MAKLUMAT BERHUBUNG BARANGAN YANG DIIMPORT YANG DITAWARKAN DALAM TENDER

1. Nama barangan dan deskripsi : ………..

2. Kuantiti barangan : ………..

3. Jenis barangan : *bahaya/ am /sensitive dan memerlukan penjagaan rapi/ lain-lain nyatakan

……….(jika barangan bahaya, sila nyatakan kelas IMO UN No.) 4. Butir-butiran terperinci mengenai barangan ( di mana berkaitan ) :-

4.1 Berat (kg) : ………

4.2 Dimension (total) (m3) :……….

4.3 Tinggi (mm) :………..

4.4 Panjang (mm) :………..

4.5 Lebar (mm) : ……….

4.6 Butiran atau maklumat-maklumat lain (sila nyatakan) :-

……….

5. Pengkalan memuat : ………

6. Negara asal barangan dibeli : ………

7. Lain-lain (Sila nyatakan) :………..

(9)

9

DOKUMEN B NO SIRI:

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

PERINCIAN TEKNIKAL TENDER

TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA OVEN GAS 2 DECK 4 TRAY

KE PREMIS USAHAWAN

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

KOD BIDANG : 130101

RUJUKAN : PPN.SEL(T)04/2020

PERINGATAN PENTING

DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) YANG SIAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI. PETENDER TIDAK DIBENARKAN MENCATAT

NAMA PETENDER DAN HARGA DALAM DOKUMEN INI.

DOKUMEN A (PERINCIAN HARGA) DAN DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) HENDAKLAH DIMASUKKAN KEDALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI.

KEDUA-DUA SAMPUL TERSEBUT (DOKUMEN A DAN DOKUMEN B)

YANG BERLAKRI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SATU BUNGKUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER.

(10)

SENARAI SEMAK

Bil Dokumen Untuk Ditanda Oleh

Syarikat

Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender

1 Perincian Teknikal (Dokumen B) ( ) ( )

2

Setiap tawaran oven gas 2 deck 4 tray hendaklah disertakan dengan salinan katalog dan gambar peralatan yang dikehendaki

( ) ( )

3

Setiap tawaran peralatan/mesin yang dihantar mestilah disertakan salinan surat perlantikan pengedar sah dari pengilang / pembuat.

( ) ( )

Sekiranya ada tanda ( / ) Sekiranya tiada tanda ( × )

(11)

11

SPESIFIKASI TEKNIKAL OVEN GAS 2 DECK 4 TRAY

Spesifikasi peralatan atau mesin pemprosesan yang dibekalkan mestilah seperti berikut:

A. SPESIFIKASI PERALATAN

Tandakan ( / ) pada ruangan jawapan sekiranya peralatan yang ingin dibekal menepati (YA ) atau tidak menepati (TIDAK) spesifikasi peralatan

OVEN GAS 2 DECK 4 TRAY JAWAPAN

YA TIDAK

JIKA TIDAK, NYATAKAN 1 ITEM DAN SPESIFIKASI

Kuantiti diperlukan 6 unit

Tingkat 2 layer

Bilangan Tray 4 tray

Kapasiti kuasa 240V / 50Hz / 200W

Dimensi (LxWxH): 1310mm x 840mm x 1410 mm (outer) 870mm x 670mm x 220mm (inner)

Gas Consumption 0.6 kg/h

Gas Class Liquid Petroleum Gas (LPG)

Julat Suhu (°C) ~300

Berat (kg) : 200 kg

2 CIRI-CIRI PERALATAN

a. Dilengkapi peranti keselamatan automatik

b. Kawalan bebas untuk haba bahagian atas dan bahagian bawah (Independent heat control top and bottom heat)

c. Pencucuh automatic dikawal oleh thermostat (automatic ignition controlled by thermostat)

d. Programmed timing prevents overbaking

e. Lampu Built-in bahagian dalam membolehkan proses pembakaran dilihat dari tetingkap kaca

f. Setara atau bersamaan dengan jenama The Baker 3 TEMPOH JAMINAN

Tempoh jaminan produk yang dibekalkan hendaklah dalam tempoh 6 bulan

4 CONTOH GAMBAR PERALATAN (sebagai rujukan)

(12)

Diisi oleh Penyebut harga (jika berkenaan sahaja)

B. MAKLUMAT BERHUBUNG BARANGAN YANG DIIMPORT YANG DITAWARKAN DALAM TENDER

1. Nama barangan dan deskripsi : ………..

2. Kuantiti barangan : ………..

3. Jenis barangan : *bahaya/ am /sensitive dan memerlukan penjagaan rapi/ lain-lain nyatakan

……….(jika barangan bahaya, sila nyatakan kelas IMO UN No.) 4. Butir-butiran terperinci mengenai barangan ( di mana berkaitan ) :-

4.1 Berat (kg) : ………

4.2 Dimension (total) (m3) :……….

4.3 Tinggi (mm) :………..

4.4 Panjang (mm) :………..

4.5 Lebar (mm) : ……….

4.6 Butiran atau maklumat-maklumat lain (sila nyatakan) :-

……….

5. Pengkalan memuat : ………

6. Negara asal barangan dibeli : ………

7. Lain-lain (Sila nyatakan) :………..

(13)

13

DOKUMEN B NO SIRI:

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

PERINCIAN TEKNIKAL TENDER

TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA OVEN GAS 3 DECK 6 TRAY

KE PREMIS USAHAWAN

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

KOD BIDANG : 130101

RUJUKAN : PPN.SEL(T)04/2020

PERINGATAN PENTING

DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) YANG SIAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI. PETENDER TIDAK DIBENARKAN MENCATAT

NAMA PETENDER DAN HARGA DALAM DOKUMEN INI.

DOKUMEN A (PERINCIAN HARGA) DAN DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) HENDAKLAH DIMASUKKAN KEDALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI.

KEDUA-DUA SAMPUL TERSEBUT (DOKUMEN A DAN DOKUMEN B)

YANG BERLAKRI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SATU BUNGKUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER.

(14)

SENARAI SEMAK

Bil Dokumen Untuk Ditanda Oleh

Syarikat

Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender

1 Perincian Teknikal (Dokumen B) ( ) ( )

2

Setiap tawaran oven gas 3 deck 6 tray hendaklah disertakan dengan salinan katalog dan gambar peralatan yang dikehendaki

( ) ( )

3

Setiap tawaran peralatan/mesin yang dihantar mestilah disertakan salinan surat perlantikan pengedar sah dari pengilang / pembuat.

( ) ( )

Sekiranya ada tanda ( / ) Sekiranya tiada tanda ( × )

(15)

15

SPESIFIKASI TEKNIKAL OVEN GAS 3 DECK 6 TRAY

Spesifikasi peralatan atau mesin pemprosesan yang dibekalkan mestilah seperti berikut:

A. SPESIFIKASI PERALATAN

Tandakan ( / ) pada ruangan jawapan sekiranya peralatan yang ingin dibekal menepati (YA ) atau tidak menepati (TIDAK) spesifikasi peralatan

OVEN GAS 3 DECK 6 TRAY JAWAPAN

YA TIDAK

JIKA TIDAK, NYATAKAN 1 ITEM DAN SPESIFIKASI

Kuantiti diperlukan 3 unit

Tingkat 3 layer

Bilangan Tray 6 tray

Kapasiti kuasa 240V / 50Hz / 200W

Dimensi (LxWxH): 1440mm x 990mm x 1830 mm (outer) 0.6 kg/h

Gas Consumption Liquid Petroleum Gas (LPG)

Gas Class ~300

Julat Suhu (°C) 320

2 CIRI-CIRI PERALATAN

a. Dilengkapi peranti keselamatan automatik

b. Kawalan bebas untuk haba bahagian atas dan bahagian bawah (Independent heat control top and bottom heat)

c. Pencucuh automatic dikawal oleh thermostat (automatic ignition controlled by thermostat)

d. Programmed timing prevents overbaking

e. Lampu Built-in bahagian dalam membolehkan proses pembakaran dilihat dari tetingkap kaca

f. Setara atau bersamaan dengan jenama The Baker 3 TEMPOH JAMINAN

Tempoh jaminan produk yang dibekalkan hendaklah dalam tempoh 6 bulan

4 CONTOH GAMBAR PERALATAN (sebagai rujukan)

(16)

DOKUMEN B NO SIRI:

Diisi oleh Penyebut harga (jika berkenaan sahaja)

B. MAKLUMAT BERHUBUNG BARANGAN YANG DIIMPORT YANG DITAWARKAN DALAM TENDER

1. Nama barangan dan deskripsi : ………..

2. Kuantiti barangan : ………..

3. Jenis barangan : *bahaya/ am /sensitive dan memerlukan penjagaan rapi/ lain-lain nyatakan

……….(jika barangan bahaya, sila nyatakan kelas IMO UN No.) 4. Butir-butiran terperinci mengenai barangan ( di mana berkaitan ) :-

4.1 Berat (kg) : ………

4.2 Dimension (total) (m3) :……….

4.3 Tinggi (mm) :………..

4.4 Panjang (mm) :………..

4.5 Lebar (mm) : ……….

4.6 Butiran atau maklumat-maklumat lain (sila nyatakan) :-

……….

5. Pengkalan memuat : ………

6. Negara asal barangan dibeli : ………

7. Lain-lain (Sila nyatakan) :………..

(17)

17

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

PERINCIAN TEKNIKAL TENDER

TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA FLOUR MIXER B-30

KE PREMIS USAHAWAN

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

KOD BIDANG : 130101

RUJUKAN : PPN.SEL(T)04/2020

PERINGATAN PENTING

DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) YANG SIAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI. PETENDER TIDAK DIBENARKAN MENCATAT

NAMA PETENDER DAN HARGA DALAM DOKUMEN INI.

DOKUMEN A (PERINCIAN HARGA) DAN DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) HENDAKLAH DIMASUKKAN KEDALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI.

KEDUA-DUA SAMPUL TERSEBUT (DOKUMEN A DAN DOKUMEN B)

YANG BERLAKRI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SATU BUNGKUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER.

SENARAI SEMAK

(18)

Bil Dokumen Untuk Ditanda Oleh Syarikat

Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender

1 Perincian Teknikal (Dokumen B) ( ) ( )

2

Setiap tawaran flour mixer b-30 hendaklah disertakan dengan salinan katalog dan gambar peralatan yang dikehendaki

( ) ( )

3

Setiap tawaran peralatan/mesin yang dihantar mestilah disertakan salinan surat perlantikan pengedar sah dari pengilang / pembuat.

( ) ( )

Sekiranya ada tanda ( / ) Sekiranya tiada tanda ( × )

SPESIFIKASI TEKNIKAL FLOUR MIXER B-30

(19)

19

Spesifikasi peralatan atau mesin pemprosesan yang dibekalkan mestilah seperti berikut:

A. SPESIFIKASI PERALATAN

Tandakan ( / ) pada ruangan jawapan sekiranya peralatan yang ingin dibekal menepati (YA ) atau tidak menepati (TIDAK) spesifikasi peralatan

Diisi oleh Penyebut harga (jika berkenaan sahaja)

FLOUR MIXER B-30 JAWAPAN

YA TIDAK

JIKA TIDAK, NYATAKAN 1 ITEM DAN SPESIFIKASI

Kuantiti diperlukan 18 unit

Model B30

Power (W) 1100 W

Voltage 240V / 50 Hz

Kapasiti Mangkuk 30 L

Kelajuan (rpm) 94/165/386 rpm

Dimensi (mm) 590x435x830 mm

Berat (kg) 90 kg

2 CIRI-CIRI PERALATAN

a. Setara atau bersamaan dengan jenama The Baker 3 TEMPOH JAMINAN

Tempoh jaminan produk yang dibekalkan hendaklah dalam tempoh 6 bulan

4 CONTOH GAMBAR PERALATAN (sebagai rujukan)

(20)

B. MAKLUMAT BERHUBUNG BARANGAN YANG DIIMPORT YANG DITAWARKAN DALAM TENDER

1. Nama barangan dan deskripsi : ………..

2. Kuantiti barangan : ………..

3. Jenis barangan : *bahaya/ am /sensitive dan memerlukan penjagaan rapi/ lain-lain nyatakan

……….(jika barangan bahaya, sila nyatakan kelas IMO UN No.) 4. Butir-butiran terperinci mengenai barangan ( di mana berkaitan ) :-

4.1 Berat (kg) : ………

4.2 Dimension (total) (m3) :……….

4.3 Tinggi (mm) :………..

4.4 Panjang (mm) :………..

4.5 Lebar (mm) : ……….

4.6 Butiran atau maklumat-maklumat lain (sila nyatakan) :-

……….

5. Pengkalan memuat : ………

6. Negara asal barangan dibeli : ………

7. Lain-lain (Sila nyatakan) :………..

(21)

21

DOKUMEN B NO SIRI:

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

PERINCIAN TEKNIKAL TENDER

TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA SPIRAL MIXER HS-50

KE PREMIS USAHAWAN

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

KOD BIDANG : 130101

RUJUKAN : PPN.SEL(T)04/2020

PERINGATAN PENTING

DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) YANG SIAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI. PETENDER TIDAK DIBENARKAN MENCATAT

NAMA PETENDER DAN HARGA DALAM DOKUMEN INI.

DOKUMEN A (PERINCIAN HARGA) DAN DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) HENDAKLAH DIMASUKKAN KEDALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI.

KEDUA-DUA SAMPUL TERSEBUT (DOKUMEN A DAN DOKUMEN B)

YANG BERLAKRI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SATU BUNGKUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER.

(22)

SENARAI SEMAK

Bil Dokumen Untuk Ditanda Oleh

Syarikat

Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender

1 Perincian Teknikal (Dokumen B) ( ) ( )

2

Setiap tawaran spiral mixer HS-50 hendaklah disertakan dengan salinan katalog dan gambar peralatan yang dikehendaki

( ) ( )

3

Setiap tawaran peralatan/mesin yang dihantar mestilah disertakan salinan surat perlantikan pengedar sah dari pengilang / pembuat.

( ) ( )

Sekiranya ada tanda ( / ) Sekiranya tiada tanda ( × )

(23)

23

SPESIFIKASI TEKNIKAL SPIRAL MIXER HS-50

Spesifikasi peralatan atau mesin pemprosesan yang dibekalkan mestilah seperti berikut:

A. SPESIFIKASI PERALATAN

Tandakan ( / ) pada ruangan jawapan sekiranya peralatan yang ingin dibekal menepati (YA ) atau tidak menepati (TIDAK) spesifikasi peralatan

SPIRAL MIXER HS-50 JAWAPAN

YA TIDAK

JIKA TIDAK, NYATAKAN 1 ITEM DAN SPESIFIKASI

Kuantiti diperlukan 4 unit

Model HS-50

Power (kW) 3.0 kW

Voltage (V) 230v/ 50Hz

Kapasiti Mangkuk (L) 54 liter

Kuantiti Maksimum 20kg

Kelajuan Putaran (rpm) 11/20rpm

Dimensi (mm) 880 x 520 x 1130mm

Berat (kg) 170kg

2 CIRI-CIRI PERALATAN

a. Setara atau bersamaan dengan jenama The Baker 3 TEMPOH JAMINAN

Tempoh jaminan produk yang dibekalkan hendaklah dalam tempoh 6 bulan

4 CONTOH GAMBAR PERALATAN (sebagai rujukan)

(24)

Diisi oleh Penyebut harga (jika berkenaan sahaja)

B. MAKLUMAT BERHUBUNG BARANGAN YANG DIIMPORT YANG DITAWARKAN DALAM TENDER

1. Nama barangan dan deskripsi : ………..

2. Kuantiti barangan : ………..

3. Jenis barangan : *bahaya/ am /sensitive dan memerlukan penjagaan rapi/ lain-lain nyatakan

……….(jika barangan bahaya, sila nyatakan kelas IMO UN No.) 4. Butir-butiran terperinci mengenai barangan ( di mana berkaitan ) :-

4.1 Berat (kg) : ………

4.2 Dimension (total) (m3) :……….

4.3 Tinggi (mm) :………..

4.4 Panjang (mm) :………..

4.5 Lebar (mm) : ……….

4.6 Butiran atau maklumat-maklumat lain (sila nyatakan) :-

……….

5. Pengkalan memuat : ………

6. Negara asal barangan dibeli : ………

7. Lain-lain (Sila nyatakan) :………..

(25)

25

DOKUMEN B NO SIRI:

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

PERINCIAN TEKNIKAL TENDER

TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA HORIZONTAL SEMI AUTO CONTINUOUS SEALER WITH PRINT

KE PREMIS USAHAWAN

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

KOD BIDANG : 130101

RUJUKAN : PPN.SEL(T)04/2020

PERINGATAN PENTING

DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) YANG SIAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI. PETENDER TIDAK DIBENARKAN MENCATAT

NAMA PETENDER DAN HARGA DALAM DOKUMEN INI.

DOKUMEN A (PERINCIAN HARGA) DAN DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) HENDAKLAH DIMASUKKAN KEDALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI.

KEDUA-DUA SAMPUL TERSEBUT (DOKUMEN A DAN DOKUMEN B)

YANG BERLAKRI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SATU BUNGKUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER.

(26)

SENARAI SEMAK

Bil Dokumen Untuk Ditanda Oleh

Syarikat

Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender

1 Perincian Teknikal (Dokumen B) ( ) ( )

2

Setiap tawaran horizontal semi auto continuous sealer with print hendaklah disertakan dengan salinan katalog dan gambar peralatan yang dikehendaki

( ) ( )

3

Setiap tawaran peralatan/mesin yang dihantar mestilah disertakan salinan surat perlantikan pengedar sah dari pengilang / pembuat.

( ) ( )

Sekiranya ada tanda ( / ) Sekiranya tiada tanda ( × )

(27)

27

SPESIFIKASI TEKNIKAL HORIZONTAL SEMI AUTO CONTINUOUS SEALER WITH PRINT

Spesifikasi peralatan atau mesin pemprosesan yang dibekalkan mestilah seperti berikut:

A. SPESIFIKASI PERALATAN

Tandakan ( / ) pada ruangan jawapan sekiranya peralatan yang ingin dibekal menepati (YA ) atau tidak menepati (TIDAK) spesifikasi peralatan

HORIZONTAL SEMI AUTO CONTINUOUS SEALER WITH PRINT

JAWAPAN YA TIDAK

JIKA TIDAK, NYATAKAN SPESIFIKASI 1 ITEM DAN SPESIFIKASI

Kuantiti 4 unit

Power Supply 220v/50Hz

Power (W): 620W

Print latters <20

Kelajuan (rpm): 0-16m/min

Berat (Kg): 45kg

2 CIRI-CIRI PERALATAN

a. Setara atau bersamaan dengan jenama The Baker b. Didatangkan dengan kaki (stand)

3 TEMPOH JAMINAN

Tempoh jaminan produk yang dibekalkan hendaklah dalam tempoh 6 bulan (Jika tidak nyatakan : ……… bulan )

4 CONTOH GAMBAR PERALATAN (sebagai rujukan)

Diisi oleh Penyebut harga (jika berkenaan sahaja)

(28)

B. MAKLUMAT BERHUBUNG BARANGAN YANG DIIMPORT YANG DITAWARKAN DALAM TENDER

1. Nama barangan dan deskripsi : ………..

2. Kuantiti barangan : ………..

3. Jenis barangan : *bahaya/ am /sensitive dan memerlukan penjagaan rapi/ lain-lain nyatakan

……….(jika barangan bahaya, sila nyatakan kelas IMO UN No.) 4. Butir-butiran terperinci mengenai barangan ( di mana berkaitan ) :-

4.1 Berat (kg) : ………

4.2 Dimension (total) (m3) :……….

4.3 Tinggi (mm) :………..

4.4 Panjang (mm) :………..

4.5 Lebar (mm) : ……….

4.6 Butiran atau maklumat-maklumat lain (sila nyatakan) :-

……….

5. Pengkalan memuat : ………

6. Negara asal barangan dibeli : ………

7. Lain-lain (Sila nyatakan) :………..

(29)

29

DOKUMEN B NO SIRI:

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

PERINCIAN TEKNIKAL TENDER

TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA VERTICAL SEMI AUTO CONTINUOUS SEALER

KE PREMIS USAHAWAN

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

KOD BIDANG : 130101

RUJUKAN : PPN.SEL(T)04/2020

PERINGATAN PENTING

DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) YANG SIAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI. PETENDER TIDAK DIBENARKAN MENCATAT

NAMA PETENDER DAN HARGA DALAM DOKUMEN INI.

DOKUMEN A (PERINCIAN HARGA) DAN DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) HENDAKLAH DIMASUKKAN KEDALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI.

KEDUA-DUA SAMPUL TERSEBUT (DOKUMEN A DAN DOKUMEN B)

YANG BERLAKRI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SATU BUNGKUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER.

(30)

SENARAI SEMAK

Bil Dokumen Untuk Ditanda Oleh

Syarikat

Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender

1 Perincian Teknikal (Dokumen B) ( ) ( )

2

Setiap tawaran vertical semi auto continuous sealer hendaklah disertakan dengan salinan katalog dan gambar peralatan yang dikehendaki

( ) ( )

3

Setiap tawaran peralatan/mesin yang dihantar mestilah disertakan salinan surat perlantikan pengedar sah dari pengilang / pembuat.

( ) ( )

Sekiranya ada tanda ( / ) Sekiranya tiada tanda ( × )

(31)

31

SPESIFIKASI TEKNIKAL VERTICAL SEMI AUTO CONTINUOUS SEALER

Spesifikasi peralatan atau mesin pemprosesan yang dibekalkan mestilah seperti berikut:

A. SPESIFIKASI PERALATAN

Tandakan ( / ) pada ruangan jawapan sekiranya peralatan yang ingin dibekal menepati (YA ) atau tidak menepati (TIDAK) spesifikasi peralatan

VERTICAL SEMI AUTO CONTINUOUS SEALER

JAWAPAN

YA TIDAK

JIKA TIDAK, NYATAKAN SPESIFIKASI 1 ITEM DAN SPESIFIKASI

Kuantiti 4 unit

Power Supply : 220v/50Hz

Power (W): 620W

Print latters <20

Kelajuan (rpm): 0-16m/min

Berat (Kg): 34kg

2 CIRI-CIRI PERALATAN

a. Setara atau bersamaan dengan jenama The Baker b. Didatangkan dengan kaki (stand)

3 TEMPOH JAMINAN

Tempoh jaminan produk yang dibekalkan hendaklah dalam tempoh 6 bulan

4 CONTOH GAMBAR PERALATAN (sebagai rujukan)

(32)

Diisi oleh Penyebut harga (jika berkenaan sahaja)

B. MAKLUMAT BERHUBUNG BARANGAN YANG DIIMPORT YANG DITAWARKAN DALAM TENDER

1. Nama barangan dan deskripsi : ………..

2. Kuantiti barangan : ………..

3. Jenis barangan : *bahaya/ am /sensitive dan memerlukan penjagaan rapi/ lain-lain nyatakan

……….(jika barangan bahaya, sila nyatakan kelas IMO UN No.) 4. Butir-butiran terperinci mengenai barangan ( di mana berkaitan ) :-

4.1 Berat (kg) : ………

4.2 Dimension (total) (m3) :……….

4.3 Tinggi (mm) :………..

4.4 Panjang (mm) :………..

4.5 Lebar (mm) : ……….

4.6 Butiran atau maklumat-maklumat lain (sila nyatakan) :-

……….

5. Pengkalan memuat : ………

6. Negara asal barangan dibeli : ………

7. Lain-lain (Sila nyatakan) :………..

(33)

33

DOKUMEN B NO SIRI:

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

PERINCIAN TEKNIKAL TENDER

TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA CHILLER 1 DOOR

KE PREMIS USAHAWAN

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

KOD BIDANG : 130101

RUJUKAN : PPN.SEL(T)04/2020

PERINGATAN PENTING

DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) YANG SIAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI. PETENDER TIDAK DIBENARKAN MENCATAT

NAMA PETENDER DAN HARGA DALAM DOKUMEN INI.

DOKUMEN A (PERINCIAN HARGA) DAN DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) HENDAKLAH DIMASUKKAN KEDALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI.

KEDUA-DUA SAMPUL TERSEBUT (DOKUMEN A DAN DOKUMEN B)

YANG BERLAKRI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SATU BUNGKUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER.

(34)

SENARAI SEMAK

Bil Dokumen Untuk Ditanda Oleh

Syarikat

Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender

1 Perincian Teknikal (Dokumen B) ( ) ( )

2

Setiap tawaran chiller 1 door hendaklah disertakan dengan salinan katalog dan gambar peralatan yang dikehendaki

( ) ( )

3

Setiap tawaran peralatan/mesin yang dihantar mestilah disertakan salinan surat perlantikan pengedar sah dari pengilang / pembuat.

( ) ( )

Sekiranya ada tanda ( / ) Sekiranya tiada tanda ( × )

(35)

35

SPESIFIKASI TEKNIKAL CHILLER 1 DOOR

Spesifikasi peralatan atau mesin pemprosesan yang dibekalkan mestilah seperti berikut:

A. SPESIFIKASI PERALATAN

Tandakan ( / ) pada ruangan jawapan sekiranya peralatan yang ingin dibekal menepati (YA ) atau tidak menepati (TIDAK) spesifikasi peralatan

CHILLER 1 DOOR

JAWAPAN

YA TIDAK

JIKA TIDAK, NYATAKAN SPESIFIKASI 1 ITEM DAN SPESIFIKASI

Kuantiti 8 unit

Suhu (°C): 0 to 8

Dimensi luaran (mm) 635 x (710+50) x 2060

Dimensi Dalaman (mm): 520 x 595 x 1435

Gross volume (L): 444

Power 230V / 1 / 50Hz

Sistem Forced convection

Refrigerant / Grams: R134a / 360g

Sistem Defrost Forced air circulation

Kawalan suhu Digital

Castor wheels: 4 castor wheels

Shelving: 6 nos

2 CIRI-CIRI PERALATAN a. Sistem auto lock b. Sistem blower c. Heated Glass

d. Setara atau bersamaan dengan jenama Berjaya 3 TEMPOH JAMINAN

Tempoh jaminan produk yang dibekalkan hendaklah dalam tempoh 6 bulan

4 CONTOH GAMBAR PERALATAN (sebagai rujukan)

(36)

Diisi oleh Penyebut harga (jika berkenaan sahaja)

B. MAKLUMAT BERHUBUNG BARANGAN YANG DIIMPORT YANG DITAWARKAN DALAM TENDER

1. Nama barangan dan deskripsi : ………..

2. Kuantiti barangan : ………..

3. Jenis barangan : *bahaya/ am /sensitive dan memerlukan penjagaan rapi/ lain-lain nyatakan

……….(jika barangan bahaya, sila nyatakan kelas IMO UN No.) 4. Butir-butiran terperinci mengenai barangan ( di mana berkaitan ) :-

4.1 Berat (kg) : ………

4.2 Dimension (total) (m3) :……….

4.3 Tinggi (mm) :………..

4.4 Panjang (mm) :………..

4.5 Lebar (mm) : ……….

4.6 Butiran atau maklumat-maklumat lain (sila nyatakan) :-

……….

5. Pengkalan memuat : ………

6. Negara asal barangan dibeli : ………

7. Lain-lain (Sila nyatakan) :………..

(37)

37

DOKUMEN B NO SIRI:

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

PERINCIAN TEKNIKAL TENDER

TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA CHILLER 2 DOOR

KE PREMIS USAHAWAN

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

KOD BIDANG : 130101

RUJUKAN : PPN.SEL(T)04/2020

PERINGATAN PENTING

DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) YANG SIAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI. PETENDER TIDAK DIBENARKAN MENCATAT

NAMA PETENDER DAN HARGA DALAM DOKUMEN INI.

DOKUMEN A (PERINCIAN HARGA) DAN DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) HENDAKLAH DIMASUKKAN KEDALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI.

KEDUA-DUA SAMPUL TERSEBUT (DOKUMEN A DAN DOKUMEN B)

YANG BERLAKRI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SATU BUNGKUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER.

(38)

SENARAI SEMAK

Bil Dokumen Untuk Ditanda Oleh

Syarikat

Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender

1 Perincian Teknikal (Dokumen B) ( ) ( )

2

Setiap tawaran chiller 2 door hendaklah disertakan dengan salinan katalog dan gambar peralatan yang dikehendaki

( ) ( )

3

Setiap tawaran peralatan/mesin yang dihantar mestilah disertakan salinan surat perlantikan pengedar sah dari pengilang / pembuat.

( ) ( )

Sekiranya ada tanda ( / ) Sekiranya tiada tanda ( × )

(39)

39

SPESIFIKASI TEKNIKAL CHILLER 2 DOOR

Spesifikasi peralatan atau mesin pemprosesan yang dibekalkan mestilah seperti berikut:

A. SPESIFIKASI PERALATAN

Tandakan ( / ) pada ruangan jawapan sekiranya peralatan yang ingin dibekal menepati (YA ) atau tidak menepati (TIDAK) spesifikasi peralatan

CHILLER 2 DOOR

JAWAPAN

YA TIDAK

JIKA TIDAK, NYATAKAN SPESIFIKASI 1 ITEM DAN SPESIFIKASI

Kuantiti 10 unit

Suhu (°C) 0 to 8

Dimensi luaran (mm) 1262 x (710+50) x 2060

Dimensi Dalaman (mm) 1143 x 595 x 1435

Gross volume (L) 976

Power 230V / 1 / 50Hz

Sistem Forced convection

Refrigerant / Grams: R134a / 460g

Sistem Defrost Forced air circulation

Kawalan suhu Digital

Castor wheels 4 castor wheels

Shelving 12 nos

2 CIRI-CIRI PERALATAN a. Sistem auto lock b. Sistem blower c. Heated Glass

d. Setara atau bersamaan dengan jenama Berjaya 3 TEMPOH JAMINAN

Tempoh jaminan produk yang dibekalkan hendaklah dalam tempoh 6 bulan

4 CONTOH GAMBAR PERALATAN (sebagai rujukan)

(40)

Diisi oleh Penyebut harga (jika berkenaan sahaja)

B. MAKLUMAT BERHUBUNG BARANGAN YANG DIIMPORT YANG DITAWARKAN DALAM TENDER

1. Nama barangan dan deskripsi : ………..

2. Kuantiti barangan : ………..

3. Jenis barangan : *bahaya/ am /sensitive dan memerlukan penjagaan rapi/ lain-lain nyatakan

……….(jika barangan bahaya, sila nyatakan kelas IMO UN No.) 4. Butir-butiran terperinci mengenai barangan ( di mana berkaitan ) :-

4.1 Berat (kg) : ………

4.2 Dimension (total) (m3) :……….

4.3 Tinggi (mm) :………..

4.4 Panjang (mm) :………..

4.5 Lebar (mm) : ……….

4.6 Butiran atau maklumat-maklumat lain (sila nyatakan) :-

……….

5. Pengkalan memuat : ………

6. Negara asal barangan dibeli : ………

7. Lain-lain (Sila nyatakan) :………..

(41)

41

DOKUMEN B NO SIRI:

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

PERINCIAN TEKNIKAL TENDER

TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA CHILLER 3 DOOR

KE PREMIS USAHAWAN

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

KOD BIDANG : 130101

RUJUKAN : PPN.SEL(T)04/202O

PERINGATAN PENTING

DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) YANG SIAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI. PETENDER TIDAK DIBENARKAN MENCATAT

NAMA PETENDER DAN HARGA DALAM DOKUMEN INI.

DOKUMEN A (PERINCIAN HARGA) DAN DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) HENDAKLAH DIMASUKKAN KEDALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI.

KEDUA-DUA SAMPUL TERSEBUT (DOKUMEN A DAN DOKUMEN B)

YANG BERLAKRI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SATU BUNGKUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER.

(42)

SENARAI SEMAK

Bil Dokumen Untuk Ditanda Oleh

Syarikat

Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender

1 Perincian Teknikal (Dokumen B) ( ) ( )

2

Setiap tawaran chiller 3 door hendaklah disertakan dengan salinan katalog dan gambar peralatan yang dikehendaki

( ) ( )

3

Setiap tawaran peralatan/mesin yang dihantar mestilah disertakan salinan surat perlantikan pengedar sah dari pengilang / pembuat.

( ) ( )

Sekiranya ada tanda ( / ) Sekiranya tiada tanda ( × )

(43)

43

SPESIFIKASI TEKNIKAL CHILLER 3 DOOR

Spesifikasi peralatan atau mesin pemprosesan yang dibekalkan mestilah seperti berikut:

A. SPESIFIKASI PERALATAN

Tandakan ( / ) pada ruangan jawapan sekiranya peralatan yang ingin dibekal menepati (YA ) atau tidak menepati (TIDAK) spesifikasi peralatan

CHILLER 3 DOOR

JAWAPAN

YA TIDAK

JIKA TIDAK, NYATAKAN SPESIFIKASI 1 ITEM DAN SPESIFIKASI

Kuantiti 2 unit

Suhu (°C) 2 to 8

Dimensi luaran (mm) 1880 x (710+50) x 2060

Dimensi Dalaman (mm) 1765 x 595 x 1435

Gross volume (L) 1507

Power 230V / 1 / 50Hz

Sistem Forced convection

Refrigerant / Grams R134a / 520g

Sistem Defrost Forced air circulation

Kawalan suhu Digital

Castor wheels 4 castor wheels

Shelving: 18 nos

2 CIRI-CIRI PERALATAN a. Sistem auto lock b. Sistem blower c. Heated Glass

d. Setara atau bersamaan dengan jenama Berjaya 3 TEMPOH JAMINAN

Tempoh jaminan produk yang dibekalkan hendaklah dalam tempoh 6 bulan

4 CONTOH GAMBAR PERALATAN (sebagai rujukan)

(44)

Diisi oleh Penyebut harga (jika berkenaan sahaja)

B. MAKLUMAT BERHUBUNG BARANGAN YANG DIIMPORT YANG DITAWARKAN DALAM TENDER

1. Nama barangan dan deskripsi : ………..

2. Kuantiti barangan : ………..

3. Jenis barangan : *bahaya/ am /sensitive dan memerlukan penjagaan rapi/ lain-lain nyatakan

……….(jika barangan bahaya, sila nyatakan kelas IMO UN No.) 4. Butir-butiran terperinci mengenai barangan ( di mana berkaitan ) :-

4.1 Berat (kg) : ………

4.2 Dimension (total) (m3) :……….

4.3 Tinggi (mm) :………..

4.4 Panjang (mm) :………..

4.5 Lebar (mm) : ……….

4.6 Butiran atau maklumat-maklumat lain (sila nyatakan) :-

……….

5. Pengkalan memuat : ………

6. Negara asal barangan dibeli : ………

7. Lain-lain (Sila nyatakan) :………..

(45)

45

DOKUMEN B NO SIRI:

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

PERINCIAN TEKNIKAL TENDER

TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA CHEST FREEZER TOP OPEN DOOR (600L)

KE PREMIS USAHAWAN

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

KOD BIDANG : 130101

RUJUKAN : PPN.SEL(T)04/2020

PERINGATAN PENTING

DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) YANG SIAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI. PETENDER TIDAK DIBENARKAN MENCATAT

NAMA PETENDER DAN HARGA DALAM DOKUMEN INI.

DOKUMEN A (PERINCIAN HARGA) DAN DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) HENDAKLAH DIMASUKKAN KEDALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI.

KEDUA-DUA SAMPUL TERSEBUT (DOKUMEN A DAN DOKUMEN B)

YANG BERLAKRI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SATU BUNGKUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER.

(46)

SENARAI SEMAK

Bil Dokumen Untuk Ditanda Oleh

Syarikat

Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender

1 Perincian Teknikal (Dokumen B) ( ) ( )

2

Setiap tawaran Chest Freezer Top Open Door (600L) hendaklah disertakan dengan salinan katalog dan gambar peralatan yang dikehendaki

( ) ( )

3

Setiap tawaran peralatan/mesin yang dihantar mestilah disertakan salinan surat perlantikan pengedar sah dari pengilang / pembuat.

( ) ( )

Sekiranya ada tanda ( / ) Sekiranya tiada tanda ( × )

(47)

47

SPESIFIKASI TEKNIKAL CHEST FREEZER TOP OPEN DOOR (600L)

Spesifikasi peralatan atau mesin pemprosesan yang dibekalkan mestilah seperti berikut:

A. SPESIFIKASI PERALATAN

Tandakan ( / ) pada ruangan jawapan sekiranya peralatan yang ingin dibekal menepati (YA ) atau tidak menepati (TIDAK) spesifikasi peralatan

CHEST FREEZER TOP OPEN DOOR (600L)

JAWAPAN

YA TIDAK

JIKA TIDAK, NYATAKAN SPESIFIKASI 1 ITEM DAN SPESIFIKASI

Kuantiti diperlukan 11 unit

Suhu (°C) 0 to (-18)

Dimensi luaran (mm) w1650 x D611 x H840

Dimensi Dalaman (mm) W1530 x D491 x H711

Kapasiti keseluruhan 540L

Effective Capacity (L) 470L

Jenis pintu Lifting Lid

Compressor Input Power (Watt): 3.6 kWh

Compressor Power 1/3 hp

Refrigerant type R134a

Net weight (Kg) 98kg

2 CIRI-CIRI PERALATAN a. Piping System

b. non-CFC polyurethane insulation

c. internal: colour bond, external: colour bond d. high quality & effective compressor

e. super strong freezing capacity

f. adjustable thermostat & anti scratch cabinet g. universal castor for easy moving

h. availabe for freezing and refrigerating

i. Setara atau bersamaan dengan jenama Snow 3 TEMPOH JAMINAN

Tempoh jaminan produk yang dibekalkan hendaklah dalam tempoh 6 bulan

4 CONTOH GAMBAR PERALATAN (sebagai rujukan)

(48)

Diisi oleh Penyebut harga (jika berkenaan sahaja)

B. MAKLUMAT BERHUBUNG BARANGAN YANG DIIMPORT YANG DITAWARKAN DALAM TENDER

1. Nama barangan dan deskripsi : ………..

2. Kuantiti barangan : ………..

3. Jenis barangan : *bahaya/ am /sensitive dan memerlukan penjagaan rapi/ lain-lain nyatakan

……….(jika barangan bahaya, sila nyatakan kelas IMO UN No.) 4. Butir-butiran terperinci mengenai barangan ( di mana berkaitan ) :-

4.1 Berat (kg) : ………

4.2 Dimension (total) (m3) :……….

4.3 Tinggi (mm) :………..

4.4 Panjang (mm) :………..

4.5 Lebar (mm) : ……….

4.6 Butiran atau maklumat-maklumat lain (sila nyatakan) :-

……….

5. Pengkalan memuat : ………

6. Negara asal barangan dibeli : ………

7. Lain-lain (Sila nyatakan) :………..

(49)

49

DOKUMEN B NO SIRI:

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

PERINCIAN TEKNIKAL TENDER

TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA GAS STEAMER 12 TRAY

KE PREMIS USAHAWAN

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

KOD BIDANG : 130101

RUJUKAN : PPN.SEL(T)04/2020

PERINGATAN PENTING

DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) YANG SIAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI. PETENDER TIDAK DIBENARKAN MENCATAT

NAMA PETENDER DAN HARGA DALAM DOKUMEN INI.

DOKUMEN A (PERINCIAN HARGA) DAN DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) HENDAKLAH DIMASUKKAN KEDALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI.

KEDUA-DUA SAMPUL TERSEBUT (DOKUMEN A DAN DOKUMEN B)

YANG BERLAKRI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SATU BUNGKUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER.

(50)

SENARAI SEMAK

Bil Dokumen Untuk Ditanda Oleh

Syarikat

Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender

1 Perincian Teknikal (Dokumen B) ( ) ( )

2

Setiap tawaran gas steamer 12 tray hendaklah disertakan dengan salinan katalog dan gambar peralatan yang dikehendaki

( ) ( )

3

Setiap tawaran peralatan/mesin yang dihantar mestilah disertakan salinan surat perlantikan pengedar sah dari pengilang / pembuat.

( ) ( )

Sekiranya ada tanda ( / ) Sekiranya tiada tanda ( × )

(51)

51

SPESIFIKASI TEKNIKAL GAS STEAMER 12 TRAY

Spesifikasi peralatan atau mesin pemprosesan yang dibekalkan mestilah seperti berikut:

A. SPESIFIKASI PERALATAN

Tandakan ( / ) pada ruangan jawapan sekiranya peralatan yang ingin dibekal menepati (YA ) atau tidak menepati (TIDAK) spesifikasi peralatan

GAS STEAMER 12 TRAY

JAWAPAN

YA TIDAK

JIKA TIDAK, NYATAKAN SPESIFIKASI 1 ITEM DAN SPESIFIKASI

Kuatiti diperlukan 4 unit

Stage/Level 12 tray

Gas Pressure (Pa) 2800

Gas Consumption (kg/h) 1.05

Heating Load (MJ/h) 43.8

Dimension (mm) 700 x 650 x 1640

Tray size : 600 x 400 x 48 mm

2 CIRI-CIRI PERALATAN a. 4 tingkat

b. Stainless steel 3 TEMPOH JAMINAN

Tempoh jaminan produk yang dibekalkan hendaklah dalam tempoh 6 bulan

4 CONTOH GAMBAR PERALATAN (sebagai rujukan)

(52)

Diisi oleh Penyebut harga (jika berkenaan sahaja)

B. MAKLUMAT BERHUBUNG BARANGAN YANG DIIMPORT YANG DITAWARKAN DALAM TENDER

1. Nama barangan dan deskripsi : ………..

2. Kuantiti barangan : ………..

3. Jenis barangan : *bahaya/ am /sensitive dan memerlukan penjagaan rapi/ lain-lain nyatakan

……….(jika barangan bahaya, sila nyatakan kelas IMO UN No.) 4. Butir-butiran terperinci mengenai barangan ( di mana berkaitan ) :-

4.1 Berat (kg) : ………

4.2 Dimension (total) (m3) :……….

4.3 Tinggi (mm) :………..

4.4 Panjang (mm) :………..

4.5 Lebar (mm) : ……….

4.6 Butiran atau maklumat-maklumat lain (sila nyatakan) :-

……….

5. Pengkalan memuat : ………

6. Negara asal barangan dibeli : ………

7. Lain-lain (Sila nyatakan) :………..

(53)

53

DOKUMEN B NO SIRI:

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

PERINCIAN TEKNIKAL TENDER

TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA SEMI AUTO DOUGH DIVIDER & ROUNDER

KE PREMIS USAHAWAN

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

KOD BIDANG : 130101

RUJUKAN : PPN.SEL(T)04/2020

PERINGATAN PENTING

DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) YANG SIAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI. PETENDER TIDAK DIBENARKAN MENCATAT

NAMA PETENDER DAN HARGA DALAM DOKUMEN INI.

DOKUMEN A (PERINCIAN HARGA) DAN DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) HENDAKLAH DIMASUKKAN KEDALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI.

KEDUA-DUA SAMPUL TERSEBUT (DOKUMEN A DAN DOKUMEN B)

YANG BERLAKRI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SATU BUNGKUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER.

(54)

SENARAI SEMAK

Bil Dokumen Untuk Ditanda Oleh

Syarikat

Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender

1 Perincian Teknikal (Dokumen B) ( ) ( )

2

Setiap tawaran semi auto dough divider

& rounder hendaklah disertakan dengan salinan katalog dan gambar peralatan yang dikehendaki

( ) ( )

3

Setiap tawaran peralatan/mesin yang dihantar mestilah disertakan salinan surat perlantikan pengedar sah dari pengilang / pembuat.

( ) ( )

Sekiranya ada tanda ( / ) Sekiranya tiada tanda ( × )

(55)

55

SPESIFIKASI TEKNIKAL SEMI AUTO DOUGH DIVIDER & ROUNDER

Spesifikasi peralatan atau mesin pemprosesan yang dibekalkan mestilah seperti berikut:

A. SPESIFIKASI PERALATAN

Tandakan ( / ) pada ruangan jawapan sekiranya peralatan yang ingin dibekal menepati (YA ) atau tidak menepati (TIDAK) spesifikasi peralatan

SEMI AUTO DOUGH DIVIDER & ROUNDER

JAWAPAN

YA TIDAK

JIKA TIDAK, NYATAKAN SPESIFIKASI 1 ITEM DAN SPESIFIKASI

Kuantiti 2 unit

Power : 1.5 kW

Voltage : 240v 50Hz

Productivity : 30 - 40 pieces/min

Weight : 150 kg

Saiz (mm) : 650 x 650 x 1080 mm

2 CIRI-CIRI PERALATAN

a. Setara atau bersamaan dengan jenama The Baker 3 TEMPOH JAMINAN

Tempoh jaminan produk yang dibekalkan hendaklah dalam tempoh 6 bulan

4 CONTOH GAMBAR PERALATAN (sebagai rujukan)

(56)

Diisi oleh Penyebut harga (jika berkenaan sahaja)

B. MAKLUMAT BERHUBUNG BARANGAN YANG DIIMPORT YANG DITAWARKAN DALAM TENDER

1. Nama barangan dan deskripsi : ………..

2. Kuantiti barangan : ………..

3. Jenis barangan : *bahaya/ am /sensitive dan memerlukan penjagaan rapi/ lain-lain nyatakan

……….(jika barangan bahaya, sila nyatakan kelas IMO UN No.) 4. Butir-butiran terperinci mengenai barangan ( di mana berkaitan ) :-

4.1 Berat (kg) : ………

4.2 Dimension (total) (m3) :……….

4.3 Tinggi (mm) :………..

4.4 Panjang (mm) :………..

4.5 Lebar (mm) : ……….

4.6 Butiran atau maklumat-maklumat lain (sila nyatakan) :-

……….

5. Pengkalan memuat : ………

6. Negara asal barangan dibeli : ………

7. Lain-lain (Sila nyatakan) :………..

(57)

57

DOKUMEN B NO SIRI:

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

PERINCIAN TEKNIKAL TENDER

TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA COOLING RACK TRAY 15 LAYER

KE PREMIS USAHAWAN

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

KOD BIDANG : 130101

RUJUKAN : PPN.SEL(T)04/2020

PERINGATAN PENTING

DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) YANG SIAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI. PETENDER TIDAK DIBENARKAN MENCATAT

NAMA PETENDER DAN HARGA DALAM DOKUMEN INI.

DOKUMEN A (PERINCIAN HARGA) DAN DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) HENDAKLAH DIMASUKKAN KEDALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI.

KEDUA-DUA SAMPUL TERSEBUT (DOKUMEN A DAN DOKUMEN B)

YANG BERLAKRI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SATU BUNGKUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER.

(58)

SENARAI SEMAK

Bil Dokumen Untuk Ditanda Oleh

Syarikat

Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender

1 Perincian Teknikal (Dokumen B) ( ) ( )

2

Setiap tawaran cooling rack tray 15 layer hendaklah disertakan dengan salinan katalog dan gambar peralatan yang dikehendaki

( ) ( )

3

Setiap tawaran peralatan/mesin yang dihantar mestilah disertakan salinan surat perlantikan pengedar sah dari pengilang / pembuat.

( ) ( )

Sekiranya ada tanda ( / ) Sekiranya tiada tanda ( × )

(59)

59

SPESIFIKASI TEKNIKAL COOLING RACK TRAY 15 LAYER

Spesifikasi peralatan atau mesin pemprosesan yang dibekalkan mestilah seperti berikut:

A. SPESIFIKASI PERALATAN

Tandakan ( / ) pada ruangan jawapan sekiranya peralatan yang ingin dibekal menepati (YA ) atau tidak menepati (TIDAK) spesifikasi peralatan

COOLING RACK TRAY 15 LAYER

JAWAPAN

YA TIDAK

JIKA TIDAK, NYATAKAN SPESIFIKASI 1 ITEM DAN SPESIFIKASI

Kuantiti diperlukan 19 unit

Dimensi 440 x 660 x 1700 mm

Layer 15

Tray 15

Tingkat 4

2 CIRI-CIRI PERALATAN

a. Sepenuhnya diperbuat daripada stainless steel b. Dilengkapkan dengan 2 tayar berkunci

3 TEMPOH JAMINAN

Tempoh jaminan produk yang dibekalkan hendaklah dalam tempoh 6 bulan

4 CONTOH GAMBAR PERALATAN (sebagai rujukan)

(60)

Diisi oleh Penyebut harga (jika berkenaan sahaja)

B. MAKLUMAT BERHUBUNG BARANGAN YANG DIIMPORT YANG DITAWARKAN DALAM TENDER

1. Nama barangan dan deskripsi : ………..

2. Kuantiti barangan : ………..

3. Jenis barangan : *bahaya/ am /sensitive dan memerlukan penjagaan rapi/ lain-lain nyatakan

……….(jika barangan bahaya, sila nyatakan kelas IMO UN No.) 4. Butir-butiran terperinci mengenai barangan ( di mana berkaitan ) :-

4.1 Berat (kg) : ………

4.2 Dimension (total) (m3) :……….

4.3 Tinggi (mm) :………..

4.4 Panjang (mm) :………..

4.5 Lebar (mm) : ……….

4.6 Butiran atau maklumat-maklumat lain (sila nyatakan) :-

……….

5. Pengkalan memuat : ………

6. Negara asal barangan dibeli : ………

7. Lain-lain (Sila nyatakan) :………..

(61)

61

DOKUMEN B NO SIRI:

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

PERINCIAN TEKNIKAL TENDER

TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA CHILI GRINDER

KE PREMIS USAHAWAN

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

KOD BIDANG : 130101

RUJUKAN : PPN.SEL(T)04/2020

PERINGATAN PENTING

DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) YANG SIAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI. PETENDER TIDAK DIBENARKAN MENCATAT

NAMA PETENDER DAN HARGA DALAM DOKUMEN INI.

DOKUMEN A (PERINCIAN HARGA) DAN DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) HENDAKLAH DIMASUKKAN KEDALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI.

KEDUA-DUA SAMPUL TERSEBUT (DOKUMEN A DAN DOKUMEN B)

YANG BERLAKRI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SATU BUNGKUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER.

(62)

SENARAI SEMAK

Bil Dokumen Untuk Ditanda Oleh

Syarikat

Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender

1 Perincian Teknikal (Dokumen B) ( ) ( )

2

Setiap tawaran chili grinder hendaklah disertakan dengan salinan katalog dan gambar peralatan yang dikehendaki

( ) ( )

3

Setiap tawaran peralatan/mesin yang dihantar mestilah disertakan salinan surat perlantikan pengedar sah dari pengilang / pembuat.

( ) ( )

Sekiranya ada tanda ( / ) Sekiranya tiada tanda ( × )

(63)

63

SPESIFIKASI TEKNIKAL CHILI GRINDER

Spesifikasi peralatan atau mesin pemprosesan yang dibekalkan mestilah seperti berikut:

A. SPESIFIKASI PERALATAN

Tandakan ( / ) pada ruangan jawapan sekiranya peralatan yang ingin dibekal menepati (YA ) atau tidak menepati (TIDAK) spesifikasi peralatan

CHILI GRINDER

JAWAPAN

YA TIDAK

JIKA TIDAK, NYATAKAN SPESIFIKASI 1 ITEM DAN SPESIFIKASI

Kuantiti diperlukan 2 unit

Power : 750W/1hp

Voltage : 220v/50Hz

Producttivity : 40kg/hour

Grinding Wheel : 6"

2 CIRI-CIRI PERALATAN

a. Setara atau bersamaan dengan jenama The Baker 3 TEMPOH JAMINAN

Tempoh jaminan produk yang dibekalkan hendaklah dalam tempoh 6 bulan

4 CONTOH GAMBAR PERALATAN (sebagai rujukan)

(64)

Diisi oleh Penyebut harga (jika berkenaan sahaja)

B. MAKLUMAT BERHUBUNG BARANGAN YANG DIIMPORT YANG DITAWARKAN DALAM TENDER

1. Nama barangan dan deskripsi : ………..

2. Kuantiti barangan : ………..

3. Jenis barangan : *bahaya/ am /sensitive dan memerlukan penjagaan rapi/ lain-lain nyatakan

……….(jika barangan bahaya, sila nyatakan kelas IMO UN No.) 4. Butir-butiran terperinci mengenai barangan ( di mana berkaitan ) :-

4.1 Berat (kg) : ………

4.2 Dimension (total) (m3) :……….

4.3 Tinggi (mm) :………..

4.4 Panjang (mm) :………..

4.5 Lebar (mm) : ……….

4.6 Butiran atau maklumat-maklumat lain (sila nyatakan) :-

……….

5. Pengkalan memuat : ………

6. Negara asal barangan dibeli : ………

7. Lain-lain (Sila nyatakan) :………..

(65)

65

DOKUMEN B NO SIRI:

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

PERINCIAN TEKNIKAL TENDER

TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJIGUNA HEAVY DUTY BLENDER

KE PREMIS USAHAWAN

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

KOD BIDANG : 130101

RUJUKAN : PPN.SEL(T)04/2020

PERINGATAN PENTING

DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) YANG SIAP DIISI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI. PETENDER TIDAK DIBENARKAN MENCATAT

NAMA PETENDER DAN HARGA DALAM DOKUMEN INI.

DOKUMEN A (PERINCIAN HARGA) DAN DOKUMEN B (PERINCIAN TEKNIKAL) HENDAKLAH DIMASUKKAN KEDALAM SAMPUL BERASINGAN DAN BERLAKRI.

KEDUA-DUA SAMPUL TERSEBUT (DOKUMEN A DAN DOKUMEN B)

YANG BERLAKRI HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM SATU BUNGKUSAN DAN DIMASUKKAN KE DALAM PETI TENDER.

Figura

Updating...

Rujukan

Tajuk-tajuk berkaitan :