Bahagian luar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (BPRS HIK) Bekasi, Indonesia

Tekspenuh

(1)

196

(2)

197

(3)

198

(4)

199

(5)

200

(6)

201

(7)

202

(8)

203

Bahagian luar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (BPRS HIK) Bekasi, Indonesia. Gambar penulis di hadapan bank selepas pengambilan

data, dan temu bual.

Bahagian dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (BPRS HIK) Bekasi, Indonesia. Gambar pelanggan dan pegawai bank.

Penulis di hadapan pejabat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Jakarta, selepas temu bual dengan beberapa

ahli DSN-MUI.

Selepas temu bual dengan ahli Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Bekasi, iaitu DR. A.

Ilyas Ismail, MA.

Figura

Updating...

Rujukan

Updating...

Tajuk-tajuk berkaitan :