dan sebagai institusi pengajian tinggi yang menjadi pilihan utama golongan pelajar dan akademik melalui pencapaian kecemerlangan dalam bidang pengajaran, penyelidikan dan kesarjanaan

31  muat turun (0)

Tekspenuh

(1)

MWA

(2)

; r.. ý ý ýý

L

I!

ý. r

P )i ýý`ý1

\thsi

M isi UNIMAS ialah

untuk menjadi sebuah universiti

contoh serta diiktiraf di peringkat antarabangsa; dan sebagai institusi pengajian tinggi yang menjadi pilihan utama golongan pelajar dan akademik melalui pencapaian kecemerlangan dalam bidang pengajaran, penyelidikan dan kesarjanaan.

Semua ini terlaksana melalui penawaran pelbagai peluang dalam pendidikan, latihan dan khidmat kesarjanaan, serta melalui penerapan ilmu secara strategik dan inovatif bagi meningkatkan

kualiti budaya bangsa dan kemakmuran masyarakatnya.

1. ýýýu hui lýt ý Unimas Peneraju Keunggulan

logo ini mengambil unsur- unsur asas daripada logo º

Unimas. Bulatan berwarna biru clan anak panah

membentuk huruf Q bermaksud Quality,

menandakan keprihatinan Unimas terhadap kualiti ilmu yang dibekalkan kepada warganya.

Gabungan glob dan Q mencerminkan Unimas sebuah universiti yang unggul di rantau ini. Bentuk separa bulat berwarna kuning melambangkan kesatuan tenaga akademik sebagai pemangkin ke arah mencapai tahap keunggulan yang dihasratkan. Anak panah berwarna merah yang menghala ke atas melambangkan Unimas sentiasa beriltizam untuk memperbaiki kualiti dalam pendidikan. Lapan titik berwarna putih bermaksud Universiti ke-8,8 buah fakulti dan tahun ke-

8 Unimas beroperasi.

Logo

Konvo Unimas Peneraju Keunggulan diwakili oleh objek

glob yang melambangkan Unimas sebagai gerbang i1mu. Reka bentuk

ý Konvokesycn 'n, I

(3)

11

1

r1... ý

. ýr . \ý

40

Ir'Ký

/

' V'"ý

r

.. r ý

..

^ r.

ý.

I-;

ýý'

P. KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK UNIMAS

I nmmmmiiumiim 1000167156

ýýi 1NV/i

lrlr7 ema keseluruhan mencerminkan iltizam Unimas

terhadap ilmu dan kecemerlangan. Pokok, suatu simbol pertumbuhan dan ilmu, juga

mewakili sumber asli Malaysia, serta kelompok etnik dan budayanya yang berbagai-bagai.

Tangan berjabat menandakan perpaduan dalam kepelbagaian, keprihatinan terhadap alam sekitar dan masyarakat, serta pemanfaatan dan pengoptimuman ilmu baru dan berguna dalam pembangunan.

Kedua-dua tangan dan pokok membentuk huruf `S' bagi Sarawak. Warna-warna yang terpilih: Biru dan merah melambangkan kesepaduan pendidikan dan teknologi,

sementara kuning emas mencerminkan kualiti dan

kecemerlangan dalam pembangunan sumber tenaga

manusia dan perkhidmatan. ,ý /

lionvokesyen 2001

/A\

rýý ii

r,

(4)

i

Sejarah UNTMAS

Unimas menjejaki alaf baru dengan sinar harapan

KETIKA 120 orang pelajar perintis dari segenap pelosok negara memulakan

hari pertama mereka di Universiti Malaysia Sarawak sekitar awal Julai

1993 mereka sedar bahawa mereka telah melangkah ke universiti kelapan negara-yang pertama ditubuhkan

sesudah Wawasan 2020 diilhamkan.

Hasrat untuk menubuhkan Unimas mula-mula diumumkan pada 1 Oktober 1992 apabila Menteri Pendidikan ketika itu, YB Tan Sri 1)atuk Amar Dr Sulaiman Haji Daud melantik Profesor Dato' Zawawi Ismail sebagai Naib Canselor pengasasnya.

I'niversiti ini diperbadankan pada 24 llisember 1992. Sebagai universiti yang bermula dari sifar, segala perancangan awal perlu segera dilakukan. Jadi, untuk memudahkan urusan tersebut, dan pengambilan kakitangan perintis, sebuah pejabat telah dibuka di Pusat Bandar Damansara Kuala Lumpur. Pejabat pertama di Kuching dibuka pada April

1993 di Rumah Setia di dalam kawasan Taman Budaya. Pejabat inilah yang kemudiannya menjadi nadi penggerak segala perancangan pembangunan universiti. Tahun-tahun awal ialah tahun penerokaan yang

penuh cabaran. Jadi, apabila Universiti membuka pintunya kepada kumpulan pelajar sulung, dengan 30 orang staf akademik, ini menandakan bermulanya

langkah pertama bagi sebuah

universiti yang akan melalui perjalanan panjang yang berliku, tetapi pasti. Dua buah fakulti, iaitu Fakulti Sains Sosial dan Fakulti Sains dan Teknologi Sumber menjadi fakulti perintis, manakala Pusat Pembelajaran Gunaan dan Multimedia dan Pusat Khidmat Maklumat Akademik ialah dua buah pusat sokongan akademik yang pertama ditubuhkan. Pembelajaran dikendalikan di Pusat Latihan Telekom di Semariang sementara menunggu kampus sementara di Kota Samarahan siap dibina. Kampus Kota Samarahan dilancarkan dengan rasminya oleh Perdana Menteri, YAB Dato' Seri Dr Mahathir Mohamad pada Hari Kebangsaan, 31 Ogos 1993. Universiti hanya mula beroperasi di Kota Samarahan apabila sebahagian besar pembinaan siap menjelang akhir tahun

1993.

Unimas telah melebihi sasaran yang ditetapkan untuk pembangunan

akademik pada 1994. Tujuh buah fakulti telah ditubuhkan, dengan menawarkan 20 program prasiswazah bagi pelajar perintis golongan kedua.

Sejumlah 331 orang pelajar barn mendaftar pada sesi 1994195 menjadikan jumlah keseluruhan pelajar sebanyak

449 orang. Tahun kedua universiti juga telah menyaksikan pelancaran program-program pascasiswazah dengan kemasukan calon ijazah sarjana dan

doktor falsafah. Dari segi perjawatan, secara keseluruhannya, sehingga 1994, Unimas telah mempunyai 341 kakitangan.

Unimas terus menapak dan membina jati dirinya, memperluas dan mempelbagaikan program serta memantapkan kemudahan fizikalnya di kampus sementara. Perancangan rapi untuk pembinaan kampus tetap dijalankan dan Pelan Pembangunan

telah disiapkan pada akhir tahun 1995.

Dengan menjelmanya tahun 1995, maka tujuh fakulti termasuk Fakulti

Perubatan dan Sains Kesihatan berjaya ditubuhkan, dengan menawarkan 31 prasiswazah yang inovatif. Dalam tiga tahun pertama yang berwarna-warni dan kritikal itu, Unimas terus berikhtiar

mencari tempatnya dalam dunia akademik. Tempoh tiga tahun pertama memberi beraneka pengalaman yang memberi keyakinan berharga untuk mengharungi cabaran menjelang alaf baru. Pada ketika itu Unimas telah berada di atas landasan menjadi komuniti berangkai dengan menekankan prasarana maklumat.

Tanggal 9 Ogos 1997 akan sentiasa terlipat dalam lembaran sejarah dan ingatan kerana pada hari itu telah berlangsung majlis Konvokesyen Pertama yang penuh bersejarah dan meriah di Dewan Santapan, Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sebanyak 153 orang graduan

perintis daripada empat fakulti yang terdiri daripada 122 orang graduan prasiswazah dan 31 orang lagi graduan pascasiswazah telah menerima ijazah mereka. Mereka ini, terutama graduan prasiswazah, telah didedahkan kepada pengalaman kampus yang kaya, termasuk pendedahan melalui Program Pembangunan Generik yang mengasah kebolehan berkomunikasi, kemahiran teknologi maklumat, serta keyakinan dan keluwesan diri, selain ilmu dan kemahiran yang diraih daripada kursus teras, akhirnya akan diuji dalam dunia sebenar.

Dua institut penyelidikan, iaitu Institut Pengajian Asia Timur dan

Institut Rekabentuk dan Aplikasi Ergonomik turut ditubuhkan pada

1997. Kekuatan staf pada akhir tahun 1997 ialah 642 orang.

Dalam pada itu, pada 1 Mac 1997, YAB Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Haji Abdul Taib Mahmud, Ketua Menteri

Sarawak telah dilantik sebagai Pro- Canselor. Pelantikan beliau bersama- sama dengan pelantikan semula TYT Tun Datuk Patinggi (Dr) Ahmad Zaidi Adruce bin Muhammed Noor, selaku

Canselor, yang pertama kali dilantik sebagai Canselor pertama pads April

1994, membolehkan Unimas

mempunyai dua tokoh kenamaan utama negeri sebagai peneraju. Awan mendung berarak di kampus Unimas dengan kembalinya ke rahmatullah,

Allahyarham TYT Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Adruce bin Muhammed Noor pada 5 Disember 2000. Unimas

ýV Sýj'

kehilangan negarawan dan ('anselor yang banyak berjasa itu. Selain itu, Unimas turut rasa kehilangan Naib Canselor pengasas, Profesor Dato' Ir Zawawi Ismail yang berperanan

menggubal misi dan struktur akademik serta pengurusan Unimas kerana bersara wajib pada 16 Disember 2000.

Sumbangan mereka berdua akan diukir dengan tinta emas dalam lembaran sejarah Unimas.

Tahun 1998 menyaksikan pertambahan tiga program baru, menjadikanjumlah program prasiswazah yang ditawarkan sebanyak 32 kesemuanya. Pada Konvokesyen 1998 buat pertama kali diadakan di kampus, telah menyaksikan 345 graduan prasiswazah dan 39 orang graduan pascasiswazah menerima sijil ijazah masing-masing. Tahun 1998 turut menyaksikan permulaan struktur organisasi baru yang membolehkan Universiti menjalankan tugasan pengajaran, penyelidikan dan khidmatnya dengan lebih berkesan dengan penubuhan Kumpulan Teras di setiap fakulti dan institut yang mengambil alih peranan sebuah jabatan tradisi satu disiplin di kebanyakan universiti.

Dari segi penyelidikan Unimas terus mara sebagai universiti yang berazam cemerlang dalam penyelidikan.

Kejayaan cemerlangnya adalah apabila Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti menyelesaikan kematian misteri yang berlaku semasa wabak penyakit tangan-kaki-dan-mulut di Sarawak pada tahun tersebut. Pada

2000. misalnva, Unimas telah menjalankan 44 buah projek penyelidikan di bawah pembiayaan geran Unimas, Program Penyelidikan Bidang-bidang Keutamaan (IRPA) dan badan luar.

Dari segi sumber manusia, sebanyak 71 orang staf baru telah dilantik; 58 orang daripadanya ialah ahli akademik. Dengan itu, jumlah ahli akademik ialah 326 orang daripada bilangan keseluruhan staf berjumlah

599 orang pada 1998. Pada tahun 2000 terdapat 362 staf akademik dan 441 orang kakitangan pengurusan sokongan, termasuk 28 orang profesor dan 40 orang Profesor Madya bagi menangani keperluan sekitar 4000 orang pelajar.

Dengan kejayaan merundingkan RM745 juta yang merupakan sebahagian daripada inisiatif dua hala Malaysia- Jepun terhadap pemulihan ekonomi yang telah bergelora, Unimas kini disinari cahaya harapan ketika menjejaki hari-hari mendatang. Pembiayaan tersebut adalah untuk menyokong pembinaan kampus tetap yang bersifat terbuka dan kekotaan di kawasan seluas 1040 hektar, hanya 14 km dari Kuching. Kampus dan warga tersebutlah yang akan menjadi tunjang yang akan

terus memacu Unimas ke hadapan bagi memenuhi visi dan misinya menjadi universiti cemerlang dalam bidang penyelidikan, pengajaran dan kesarjanaan pada alaf baru.

i

(5)

laf baru membawa bersama-samanya tuntutan dan cabaran Baru, sejajar dengan gelombang perubahan yang melanda dunia an negara. Dalam dunia yang sudah terhakis sempadannya ekoran ledakan teknologi maklumat, k-ekonomi kini menjadi faktor penentu keperkasaan dan survival bangsa dan negara.

Dalam era baru, ilmu dan kemahiran akan menjadi sumber dan penjana utama kemajuan bangsa. Sebagai gerbang ilmu yang diilhamkan sesudah tercetusnya Wawasan 2020, Unimas terus giat menyumbang kepada k-ekonomi dengan memberi penekanan kepada penguasaan ilmu dan kemahiran melalui teknologi maklumat kepada penuntutnya. Dalam usia yang relatif singkat, Unimas telah menjadi contoh dalam inovasi pendidikan berasaskan teknologi, dan dalam penawaran ilmu bersepadu untuk melahirkan pelajar yang berkembang secara seimbang dan menyeluruh.

Di samping menyaksikan penganugerahan ijazah kepada graduan prasiswazah dan pascasiswazah, hari ini juga Unimas menghargai jasa dan sumbangan Allahyarham Tun Datuk Patinggi (Dr) Ahmad Zaidi Adruce bin

Muhammed Noor, matan Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan juga bekas Canselor Unimas yang telah banyak berjasa sejak dilantik sebagai Canselor pertama pada April 1994. Justeru itu, wajar sekali beliau diberi penghormatan dan penghargaan dengan setinggi-tingginya atas sumbangan baktinya sebagai negarawan dan tokoh terbilang dalam usaha mengangkatkan maruah dan memperkasakan bangsa.

Kepada graduan yang bertungkus-lumus belajar sehingga mampu mengukirkan kejayaan, saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas! Namun ilmu yang anda perolehi itu sekadar menjadi bekalan awal dan hanya

akan bermanfaat apabila berjaya diterapkan dalam dunia pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Beranikanlah diri untuk menerokai kerjaya yang kian hebat dan mempunyai beraneka cabarannya di dunia luar. Semaikan semangat sedia berkorban, gigih berusaha, dan meletakkan kecemerlangan, semakin itulah matlamat dalam hidup dan kerjaya berkembang maju. Survival dan kejayaan masa depan bergantung pada sejauh mana anda dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran yang sentiasa berubah dan tidak menentu. Apa-apa saja usaha dan tindakan anda terhadap diri anda ianya hendaklah dilaksanakan secara bijaksana dan dewasa, seperti yang dipesankan oleh filasafah Perancis, Jean Paul Sartre, "Man is condemned to be free; but once thrown into the world, he is responsible for everything he does".

Tuan Yang Terutama Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin

6

(6)

im

Unimas menterjemahkan aspirasi dan keperluan masyarakat ke dalam kurikulum amat penting bagi melahirkan siswazah yang berkembang secara menyeluruh dan seimbang. Insan yang berkualiti ialah insan yang seimbang dan sepadu dari segi sistem nilai, cara hidup, cara bekerja, sikap dan tanggapan yang betul terhadap amanah yang dipertanggungjawabkan terhadapnya. Membangun insan berkualiti ialah aset utama pembangunan sesuatu tamadun dan zaman.

Universiti tidak harus sekadar dijadikan tempat untuk memajukan dan membangunkan keintelektualan bangsa semata-mata. Sebaliknya, universiti perlu berperanan menjadi petunjuk masyarakat, peneraju perubahan dan kemajuan lebih-lebih lagi dalam zaman yang semakin sukar dan rumit cabarannya, sesuai dengan pelaburan tinggi dari segi sumber tenaga manusia, kewangan dan kemudahan terhadapnya. Universiti tidak harus menjadi menara gading yang terasing daripada masyarakat atau menjadi pasar raya tempat pelajar mengutip ilmu bagi memenuhi matlamat hidup dalam usaha meningkatkan taraf sosioekonomi diri. Konsep pendidikan di universiti perlu bersifat global dan holistik dengan mengambil kira kedudukannya dalam perspektif menegak dan mendatar bahawa ia wujud di tengah-tengah alam, masyarakat, dan kerana Allah.

Saya doakan semoga Allah memberikan hidayat dan taufik kepada para graduan, pentadbir, pensyarah dan kakitangan universiti ini dalam usaha mencapai matlamat hidup dan kerjaya masing-masing. Selamat maju jaya.

Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Haji Abdul Taib Mahmud

gug4

Pr

., L -i ö, ,,

Ca nselor

S ekalung tahniah dan syabas saya ucapkan kepada graduan Unimas Konvokesyen Kelima ini. Kejayaan graduan meraih ijazah pada hari ini adalah sebagai ganjaran kepada komitmen dan ketekunan mereka menerokai ilmu selama bertahun-tahun.

Unimas perlu muncul sebagai institusi ilmu yang terbilang dan cemerlang dalam bidang pengajaran, penyelidikan dan kesarjanaan.

Kecemerlangan perlu menjadi agenda utama, baik di kalangan pelajar mahupun kakitangan akademik dan bukan akademik bagi memastikan kemampuan untuk berdaya saing pada masa depan. Kecemerlangan ialah cerminan daripada insan yang berkualiti.

Pekerja ilmu masa hadapan hendaklah bersedia untuk hidup dalam dunia yang bersifat sejagat bagi memungkinkannya menangani cabaran dalam dinamika sosiopolitik dan ekonomi yang baru. Justeru, keupayaan

Iýýqic(ýlaýscrn _'U) ;

(7)

ata

prestasi universiti. Unimas perlu menjadi peneraju keunggulan balk dalam bidang pengajaran, penyelidikan, penerbitan mahupun kesarjanaan kerana kewibawaan sesebuah universiti sebahagiannya diukur melalui pencapaian tersebut.

Tahun-tahun mendatang adalah sama kritikal seperti tahun-tahun yang telah pun berlalu. Keghairahan semangat dan kekentalan azam peringkat perintis tidak harus luntur, tetapi harus terus membara bagi memastikan kita dapat memenuhi aspirasi dan harapan klien, komuniti di luar, dan negara. Kepada pelajar, manfaatkanlah sebaik mungkin kesempatan untuk menerokai dan menimba ilmu, mempertajam bakat dan kemahiran serta memperluas gapura minda sebagai bekalan menangani sejuta tuntutan dan cabaran di dunia luar dalam era pensejagatan nanti.

Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada graduan, dan saya harap para graduan akan memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk faedah diri, keluarga, masyarakat, dan tanah air.

Tan Sri Datuk Amar Haji Bujang Mohd Nor

ýÜ

humnhr\ru '1011

Pengerusi Lembaga Penga ra h

S aya bersyukur kerana, selain menekankan perkembangan fizikal kampus baru dan teknologi maklumat, Unimas sentiasa menitikberatkan kecemerlangan dalam bidang penyelidikan.

pengajaran dan perkhidmatan sebagai agenda utama dalam perancangan strategiknya. Berkat sikap berpandangan jauh peneraju dan kakitangann}'a.

Unimas telah berjaya menempatkan diri schagai univt, r<iti tF, rk(muka meskipun usianya relatif muda.

Namun usaha perlu terus digembltýngkan <icar; t htr<rFa: atiu huýi memastikan pencapaian matlamat, misi dan visi yang murni. Organisasi yang baik ialah organisasi yang bijak memilih keutamaan mengikut keperluan dan kemampuan. Perencanaan strategi yang sesuai akan dapat meningkatkan

(8)

III

Naib Canselor

S elamat datang kepada ibu bapa dan tetamu undangan ke Majlis Konvokesyen Kelima Unimas yang berwarna-warni dan bersejarah ini.

Hari ini membawa sejuta makna kepada graduan dan ibu bapa mereka, dan pasti akan sentiasa segar dalam lipatan kenangan hingga ke akhir hayat.

Dari awal lagi Unimas sentiasa menenekankan program akademik yang dihalatujukan ke arah pembentukan dan pembangunan graduan yang holistik.

Unimas percaya hanya dengan persediaan yang cukup dari segi ilmu, kemahiran, pengalaman dan sahsiah, seseorang pelajar akan dapat menangani cabaran kehidupan alaf baru. Justeru, Unimas beriltizam, melalui pelbagai pendekatan, untuk mempertajam daya intelek pelajar, mematangkan emosi dan memperhalusi hati budi agar mereka yakin menyesuaikan diri dengan

ýý s.

%ý"ý ý

ýý

keadaan yang berubah, serta berupaya pula memanfaatkan kepakaran mengikut tuntutan persekitaran era pascamoden dan era k-ekonomi.

Kejayaan sesebuah universiti turut diukur dari segi penyelidikan yang dijalankannya. Unimas mengambil keputusan untuk memberi fokus terhadap penyelidikan berkualiti yang bermultidisiplin, berasaskan sumber, berteknologi intensif, dan berhala permintaan yang relevan dengan masyarakat. Unimas berbangga kerana meskipun baru, namun telah berupaya menghimpunkan momentum apabila sebilangan aktiviti penyelidikannya

memperoleh pengiktirafan.

Akhir sekali, saya bagi pihak seluruh warga universiti mendoakan agar para graduan meraih kejayaan gemilang di lebuh raya kehidupan yang menuntut tindakan bijak, berani dan penuh perhitungan. Bagi para graduan, sebenarnya perjalanan panjang, bersimpang-siur dan sukar diduga, baru sahaja bermula. Dunia luar ialah dunia nyata. Pastikan jalan yang dipilih ialah jalan yang diredai, dan gunakanlah ilmu, kepakaran dan pengalaman kampus yang kaya dan bererti sebagai sinar yang akan menjadi penyuluh masa hadapan. Sumbangkanlah sesuatu yang bermakna kepada bangsa dan negara. Kejayaan anda ialah kejayaan Unimas juga.

ý

zýý

Profesor Yusuf Hadi

liumnhr, un '! (ü

A- \

. ----

9

(9)

Cokmar

ý

or

FM'ý

r I

7

ý

T umpuan cokmar Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, adalah pada sebentuk permata yang bertakhtakan emas Z lapan segi meruncing ke atas sebagai lambang tertubuhnya sebuah universiti cemerlang yang ke-8 di Malaysia.

la juga mencerminkan iltizam universiti terhadap keilmuan yang tinggi dan meningkatkan kualiti budaya bangsa. Bermula dari kalimah "Bismillah" dan surah "Al-Alaq" ianya

mencerminkan konsep Islam sebagai agama rasmi yang menjadi pedoman umat manusia dalam menuntut ilmu. Diikuti pula dengan empat belas lambang negeri-negeri di Malaysia dan lambang Kerajaan Persekutuan yang mewakili sebuah negara iI beraja yang teguh, stabil, dan makmur menjadi naungan kepada

ý-- Unimas.

10

rjs_:

\':,

ý ýý .:

Permukaan cokmar ini diukir secara halus bermotifkan corak tenunan Unimas yang

mencerminkan sifat kecemerlangan dalam bidang pengajarar., penyelidikan dan

kesarjanaan. Permata emas tersebut diapung oleh empat sangga berukir awan

larat yang bersalut emas melambangkan pendidikan untuk ketrampilan, beriltizam memupuk budaya pembelajaran, mengaplikasi kepakaran dan memikul tanggungjawab serta bertanggungperi.

Tiga bahagian pergelangan emas yang tersemat kemas dan erat pada cokmar tersebut mewakili fakulti, institut dan pusat yang mewarnakan pelbagai bidang pengajaran dan pembelajaran di Unimas.

Kesinambungan daripada itu, ukiran lima lilitan yang beralun, melambangkan paradigma baru universiti gelombang kelima yang bersifat strategik dan inovatif yang menjaminkan mutu dan amalan

intelek secara maksimum.

Cokmar ini diperbuat daripada perak 92.5 sterling berukuran 135.5 sentimeter panjang.

(10)

UNIMAS dengan

menggunakan teknik

sandblast. Teknik yang sama digunakan untuk

motif tumbuhan pada

bahagian tepi penyandar dan hiasan hadapan

kaki. Warna biru

mewakili warna korporat Unimas, digunakan

sebagai balutan kusyen yang dibuat dengan

mengambilkira faktor keselesaan yang

maksimum.

F=F}+F: xi::

-_: -:::::: _ "-: - -_-

ý ýý{ - ýýý--ý±ý_ý..

Kerusi

Lý;

ii ý, h ý

_ ... ýý`__--. r

ý:. ý:

Kerusi Canselor ini direka khas oleh kumpulan pereka Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, Unimas

untuk kegunaan majlis konvokesyen UNIMAS.

Dengan menggunakan kombinasi bahan kaca besi is direka bersama dengan beberapa unit perabot

lain seperti kerusi Pro-Canselor, Rostrum dan Meja Cokmar.

Struktur utama kerusi ini adalah terdiri daripada bahagian badan dan kaki serta bahagian penyandar belakang. Terdapat lapan

tingkat kaca yang menjadi pendukung utama tempat duduk dan penyandar yang mewakili

lapan fakulti di Unimas.

Pada bahagian atas penyandar diletakkan logo

Kunrukcsýcn 2001 11

(11)

Jubah

J ubah Akademik Unimas dibuat oleh pengusaha tempatan.

Warna jubah: biru bagi

prasiswazah, merah bagi

pascasiswazah menandakan kelulusan akademik pemakai. Bahagian hadapan lapel jubah bertenunkan

songket. Corak yang terdapat pada lapel songket adalah gabungan beberapa elemen etnik tempatan

untuk menghasilkan corak Unimas yang unik.

Bunga pecah lapan mencerminkan lapan buah fakulti yang telah tertubuh di Unimas selain bermaksud

Unimas merupakan universiti

kelapan yang ditubuhkan di negara ini. Bunga ini menandakan Unimas

sentiasa subur dan dinamis.

Tertumbuhnya dari satu rumpun membawa erti yang bahagian- bahagian Unimas sentiasa bersepadu dan berganding bahu, bekerjasama ke arah mencapai misi

korporat Unimas. Bunga pecah lapan itu dipagari di setiap sisinya oleh dua tingkat corak pucuk rebung.

Tingkat pertama melambangkan masyarakat dan industri tempatan yang menentukan kerelevanan

Unimas. Manakala tingkat kedua melambangkan dunia luar antarabangsa yang universiti harus peka dengan

segala perkembangannya demi memastikan Unimas sebuah institusi global yang mementingkan kualiti tinggi dan kecemerlangan.

Gubahan di atas diiringi pula oleh elemen ukiran tempatan yang

melambangkan bahawa Unimas sebuah universiti berbudaya dan kewujudannya dicorakkan oleh nilai-

nilai murni dan ketimuran.

Rangkaian bentuk huruf `S' di sepanjang kiri kanan lapel menandakan Unimas sebuah universiti gelombang baru yang sentiasa luwes sifatnya dan bersedia menangani perubahan yang tidak terduga. Bentuk huruf itu juga, menunjukkan lokasi Unimas di

negeri Sarawak, sebuah negeri yang dinamis pembangunannya, dan Unimas

mengambil manfaat daripada kekayaan dan kekuatan lokasi ini.

Taburan tiga warna korporat Unimas - biru, kuning emas dan merah

- pada bunga-bunga pecah lapan, melambangkan kecemerlangan dalam ketiga-tiga urusan teras Universiti:

pengajaran-pembelajran,

penyelidikan dan perkhidmatan.

wMist

ý# lNerm ýýý

If zm '1ft111

m

(12)

UNTMAS Gemilang

Terciptalah Suatu Sejarah

Wujudmu di Persada Negara Di Bumi Kenyalang Bertuah

Kebanggaan Nusa dan Bangsa

Berinovasi dan Berwawasan Berilmu Berpandangan Jauh Inilah Hasrat dan Harapan

Kamilah Pendukung Warisan

Teguh Terunggul Namamu Di Kemuncak Kejayaan

Dengan Penuh Keikhlasan Kami Wargamu di Sini

Berbangga

...

Berbudaya, Bersifat Sezaman Bersatu Hati Mencurah Bakti Jasamu, Tiada Bandingan

Kau Disanjung dan Dihormati

Wajahmu Tak Kan Kami Lupakan Sentiasa Terpahat di Ingatan

Menjadi Lipatan Sejarah

Segar Mekar Dalam Kenangan

Teguh Terunggul Namamu Unimasku yang Gemilan;

Dengan Penuh Keikhla, ý. m Kami Wargamu di Sini

Berbangga

...

Unimas Gemilang

...

Lagu & Link : Mohd Fadzil Abd Rahmau

UNIMAS GEMILANG

ý ý ý

rWolA4i we...

I. Ter

iuE au ß. - Ju r. p- Di . e. -rw. ý

r tu 4u -nw. m-M sk - tn Ju -_ ry e

n. ý.... ý,.., tr. e. a.. ..,.. e.. ....

.. e. e.. mný.. w mý ... ý a.. m. eo. -rnw. ý

.. ýrn.. e. a...

ýr.. ý

c;

'

plmerY W

. p.. W w. tu. r. m p-Wt Aiýty . ".

W m. W em .ým.. e,. e,,.,. ý

uW 7. m. I. W e... aZk....,. o r. _-se

m so t- 4 4. M-a k-n-ti . -w ý. U. 6-lo b-... -

.. ý

-. n-N r.. w' N-r.. u. Nl. ýus mngR. e-

Yq 44

ýa h- it - Y. a Yý .r . nr a mu N.. -

aarrr.

rý--

m ýrýdeea UýNIýNA$ 06ýIOý

. ý..

U NI MNB OE LO-IANG

ti»

ý ýý 13

(13)

Sus una aila . 0

WN. I:, ,ý0 Cl ! -1 Cl 1 r'1 rl ! 1C`1

ýJ ý //i' ý

: ti

I-

ýr i i

_1 JJ!

//

lJ º

,,,, r"

rJ

f/J7r / `'

acai Lh1[

0830

Perarakan Akademik Graduan

Staf Akademik

Perarakan Utama Ahli Senat

Naib Canselor Universiti Tempatan Lembaga Pengarah Universiti

Perarakan Canselor Naib Canselor

Pengerusi Lembagai Pengarah Pro-Canselor

Canselor Al Fatihah

Unimas Gemilang

Persembahan Multimedia

Ucapan Aluan Naib Canselor Ucapan Canselor

0937

Penganugerahan Ijazah Kehormat

Ucapan Wakil Ijazah Kehormat

Penganugerahan Ijazah Pascasiswazah

Selingan Muzik

Penganugerahan Ijazah Prasiswazah Penyampaian Anugerah Akademik

Anugerah Canselor

Anugerah Pelajaran DiRaja Ucapan Wakil Graduan

Bacaan Doa Negaraku

1150

Perarakan Keluar Dewan

14ý

ýtlni, Lrý. ýiii _'ýlH]

(14)

iusunan

sesi Nýýa,

Perarakan Akademik Gradu; iii

Staf Akntlciuik

J' ýJ / r

r)

I- ^.

rJ

I,

/, ýr

ý ,

ý

f :i

"r Jr:

ýýý

Perarakan Utama Ahli Senat

Naib Canselor UniversitiTempatan Lembaga Pengarah Universiti

Perarakan Canselor Naib Canselor

Pengerusi Lembaga Pengandi Pro-Canselor

Canselmr Al Fatihah

Unimas Gemilang

Persembahan Multimedia

Ucapan Aluan Naib Canselor

1500

Penganugerahan I, jazah I'ascasiswazah

Penganugerahan Ijazah Pratiiswazah

Ucapan Wakil Graduan

Bacaan Doa

Negaraku

1630

Perarakan Keluar Dewan

i

15

(15)

:ý'.

ý.

ý%/

\

is ý

7

ý i

fj

/

k

jJZJJ ý8%, cj'lUrmaL

Bekas Canselor Unimas

dalam kenangan

A Ilahyarham Tun Ahmad Zaidi Adruce bin Mohammed Noor ialah negarawan agung yang berjasa besar kepada

negara khususnya kepada negeri Sarawak. Dilahirkan pada 29 Mac 1924 di Sibu, Sarawak, beliau pada zaman remajanya berminat dalam sukan dan kebudayaan, serta berbakat sebagai pemidato dan gemar membaca buku cerita. Pencapaian beliau dalam bidang

pendidikan begitu cemerlang hingga muncul sebagai anak Bumiputera pertama di Sarawak untuk memperoleh Ijazah Sarjana Sastera daripada The University of Edinburgh, Scotland dan Sijil Pendidikan daripada The University of London, United Kingdom pada tahun 1955.

Allahyarham juga pernah mendapat pendidikan di Maktab Latihan Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim, Perak. Di samping itu pada

1943, beliau telah mengikuti kursus Sains Veterinar di Bogor, Indonesia. Di situlah tersemainya semangat kemerdekaan dan patriotisme beliau terhadap negara, sehingga menjadi pendorong kepada konsep integrasi nasional dan kelahiran Malaysia.

Kerjaya awalnya bermula sebagai pensyarah di Maktab Latihan Perguruan Batu Lintang, Kuching dan kemudian sebagai pegawai

pendidikan di Sibu dan Sri Aman. Beliau turut aktif dalam pelbagai badan profesional di Sarawak dan bidang politik. Pada tahun 1974 Allahyarham memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri kawasan

Kalaka, Saribas. Ekoran kemenangan itu behau telah dilantik menjadi

ýý r

r

I

It IG

(16)

Ijazah K

menteri yang bertanggung jawab terhadap hal ehwal

pendidikan, kerajaan

tempatan, perumahan dan pembangunan di Sarawak.

Allahyarham dilantik menjadi Yang diPertua Negeri Sarawak yang kelima pada 2 April 1985

sehinggalah beliau kembali ke rahmatullah pada 5

Disember 2000. Sejak 1993 beliau telah dilantik

menjadi Canselor pertama Unimas. Sumbangan beliau kepada dunia pendidikan mendapat pengiktirafan

apabila dianugerah Ijazah Doktor Kehormat Undang- Undang oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada 1993. Allahyarham telah dikurniakan dengan

12 orang anak bersama dengan isteri tercinta, Yang Amat Berbahagia Datuk Patinggi Hajah Rosmiati.

r

..

, 'ii

P rofesor Emeritus Dr Abdul Latif Ibrahim

Pengarah Urusan Direktorat Bioteknoloý Kebangsaan di Kementerian Sains dan Ala r Sekitar pernah berkhidmat sebagai Profesor da Dekan Fakulti Kedoktoran Veterinar dan Sam n- Peternakan UPM sehingga 1995. Berkelulusan DVn 1 (1967), MS (1971) dan PhD (1976) dalam bidan, Mikrobiologi Veterinar behau telah banyal:

menjalankan penyelidikan mengenai penyakit haiwan yang disebabkan oleh virus, dan menghasilkan lebih daripada 150 artikel dan kertaskerja yan,

diterbitkan dalam jurnal atau dibentangkan dalam persidangan saintifik.

Kemuncak basil penyelidikan beliau ialah kejayaan mengkomersilkan sejeniý vaksin bagi mengawal penyakit sampar ayam yang boleh diaplikasi melalui makanan. Sebagai pengiktirafan beliau telah menerima Anugerah Sven Brohul dari Internatinal Foundation of Science Sweden (1984) dan dipilih sebaga Penerima Bersama Anugerah Sains Negara yang pertama (1985). Belia . seterusnya dilantik sebagai Felo, Islamic Academy of Science.

Profesor Latif sangat aktif dalam badan profesional dan pernah memegan:

jawatan Presiden dalam Persatuan Mikrobiologi Malaysia, Persatuan Veterinar Malaysia, Persatuan Mikroskopi Electron Malaysia dan World Poultry Scien<(

Association Cawangan Malaysia. Beliau juga menjadi Penyelaras Kebangsaan Kumpulan Kerja Mengenai Bioteknologi Haiwan, serta Ahli dalam Majlis Veterinar Malaysia dan Panel IRPA Sektor Strategik. Di peringkat

antarabangsa pula beliau dilantik sebagai Coordinator Asia Network fin, Biotechnology inAnimal Production and Health, danAhli (i; il; nn n, Pour/ on

Quality Control of Veterinary Vaccine di bawah FAO, Romc

Profesor Latif telah dianugerahkan gelaran Profesor En wr ii t; dh ht 'm\

\ r< iti Pertanian Malaysia pada tahun 2000 sebagai pengiktirafan terhadal

kecemerlangan akademik beliau. Bagi menghargai sumbangannya terhadap perkembangan sains dan teknologi negara beliau telah dianugerahkan pingat Johan Setia Mahkota. Beliau dan iýteri. I l, ý; jah Shahrizad htc Tun Sri H, i I); tinuin dikurniakan dua orang anak.

(17)

ºc º, t 13U!

ý ýý

&iiaraLGraduan

IJAZAH DOKTOR FALSAFAH

° FAKULTI KEJURUTERAAN

.i Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektronik

" dan 7hlekomunikasi

ý /jý

Anderson Tiong Ing Heng

FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PF. MBANGUNAN

MANUSIA

Doktor Falsafah Sains Kognitif

/ Ong Puay Hoon wi

ý. i

- ý" -IJAZAH SARJANA

J

,.; r FAKULTI KEJURUTERAAN Sarjana Kejuruteraan

ý Elektronik dan nlekomunikasi

1ýI ý i

ý ýl fi

f

, _,: r

///ý

/

113

Allen Liew Than Ho Sarjana Kejuruteraan

Elektronik dan Telekomunikasi Grace @ Quak Sek Jade

FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN

MANUSIA

Sarjana Sains Pembangunan Sumber Manusia

Ahmad Nizam bin Hj. Zam

Awang Hepeni bin Awang Onget Awang Junaidi @ Awang Razali

bin Awang Karim Basil Clement Andrew

Chin Sem

. lin

Choo Thiam Choy

Clement Langet Sabang

Dayang Normala Abang Bohari Donysos ak Jeros

Felix Ngui Siong Hwa

Hasan Al-Banna bin Mohamed Hashimah bt Hashim

Ilengoven a/1 S Krishnasamy Jane Chiong Siew-Siew

Jimali ak Sunang

Juliana Johari @ Julie Kuan Siaw Vui

Ling Siew Yeong

Marcus Hugo Matu Lejau

Mohamed Pauzan bin Nuruddin Mohan a/1 Khrishnan

Mohd. Draim Abd. Latip Poniman bin Bejok

Ramachandran a/1 Vengrasalam Rambli bin Hj. Hasbi

Ramilah bt Boje

Roslyn Cheryl Tunggolou Sarimah bt Aman Shah Sharif bin Salleh

Siti Mariam bt Abdullah

Speedy Bena ak Albert Luna Suhardiman bin Mohd. Lazim

Was Laing Epoi @ Edward Laing IJAZAH SARJANA MUDA

H'AKULTI K! ": JUI{U'I'r:

. Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian

Kejuruteraan Elektronik doll Telekornunikasi

Abdul Halem bin Serojai

Alphonsus Lawai Peter Jalong Armen bin 5'aakub

Azreen bin Azmi Azyyati bt Basrol

Chan Wai Cheng Chieng You Lee

Dayang Duwiningsih bt Abang Abdullah Dayang Marziah bt Ariffin

Fa'izah bt Boing Gob Yiaw Boong Hajijah bt Jenawi

Hamzah bin Hj Othman Izham bin Zakaria

Jastin bin Gapas Jong Fai Kiat

Johanna ak Malim

Kartini bt Mohd Safiee Kueh Lee Hui

Kintan bt Othman Lim Meng Yee

Malisa bt Edham

Marta a/p Elizabeth Mohd Taip bin Johari Molly Ting

Ng Keng Seng Ooi Jin Peng

Peterson ak Empading Phang Sin Hoi

Rafedah bt Anuar Rosalyn R Porle Shaiful bin Sandi

Siti Kudnie bt Sahari Sumiyam bt Paieman Suraya bt Abdul Rahim Tarmimi bin Sahad

Teoh Kheng Chong

Veronica Rumi ak Radin

Yew Chee Ann @ Yee Chee Ann Yvone Ingan ak Matheus Gires Zamfaizol bin Kamarulzaman

J

qJr l

r .i J

f-, r

d

J,

ýa.,!

.

ýýý

Of

(18)

Kejuruteraan Mekanikal dan Siatem Pembuatan

`r1

Awang Azahan bin Awang Dolhan Chai Liang Ling

Ching Fu Ping

I- ý

:/

ýý

01

rý I-

I -I

/, -, ý;; .

2'

/}.

Ching Kim Lye Chong Chon Ken Chong Choon Hie

Chong Poh Kwong Fatimah bt Jaafar Ijen ak Dakek

James Harry ak Sulau Jarvis ak Paul Samat

Jaynsen Ak Patrick Sibat Joseph Tan

Lee Wei Leong Ling Kiong Chai Liong Sun Loon

Mohamad Nazli bin Ramli

Mohammad Sophian bin Hashim Muhammed Nazri bin Mustapha Ngo Ker Ung

Noor Azran bin Aliasan Ong Thiam Eng

Petrus Ting Pik Houng Raymond Kho Tiak How Saniah bt Bolhassan

Sashman Naidu all Vengataraman Shamshul Nazri bin Anuar

Tay Sio Chun

Tiong Siing Kieh Voon Fook Hin

Yu Guan Sing

Kejuruteraan Sivil

Abang Mohd Faizal bin Abdul Ghapor Au Fuk Yaw

Bellgalmano Low Chee Yuann Fong Cheng Hock Tian

Chiresly ak Francis Kureng Dahlan bin Salleh

Doris bt Primus

Ismaruby bt Zolkifly Lai Boon Fong

Lee Chin Hui Lee Wei Ming

Louis ak Jonathan Philip Marcus Angie ak Patrick Mazolizam bin Mohamad Meering ak Douglas

Ng Lian Seng

Salemah bt Sapudin Tay Chiaw Teck

Theresa ak Andrew Voon Siaw Chee

Wenndy bin Sebli

Sarjana Muda Pendidikan deiagau Kepujian

Kejuruteraan Elekh"onik dan Telekamunikasi

Ismawi bin Bujang

FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN

MANUSIA

Sarjana Muda Sains dengan Kepujian

Pembangunan Sumber Manusia

Abdul Majid bin Md Noh

Abdul Taib bin Mohd Kolek

Alger Dipusinae ak Alphonsus Alifah bt Adnan

Amelia ak Mun

Amelia Lee Sze Chui Ashaliza bt Saad

Austin ak Wenceslaus Sili Azhar bin Mohamad Dora Azlina bt Mohd Yusuf

Catherine Sendon ak Ngelingkong Charles ak Jonathan Garau

Crispin ak Francis @ Gasan

Dayang Norelia bt Awang Julaihi Dayang Norlila bt Awang Dolhan Ezlanshah bin Abdul Rahman

Florence Thang Chin Yin

Harry ak Jingkau Hasanah bt Ebni

Haslin Marlina bt Hashim Hasmani bt Hasan

Hemalatha a/p Kandipan

Hisyamuwandi bin Morshidi Jennifer ak Wilfred Nanggai Jessica ak Kutu

Johnny Ng Chie Shen Lee Jenn Fui

Liew Chiew Ing Liew Hui Chung Liew Mui Chin

Lim Siew Ling Loh Yen Ling

Manorliza bt Abdul Patah Marina Pudun

Maskinah bt Maimon Mastijah bt Amran

Melissa Chin Yu Fei

Michaelina Wong Ling Fung Misayanti bt Jabay

Mohamad Iswanni bin Sekawi Mohamad Rizal bin Ahmad

Muhammad Dino bin Amid Nelson Anak Peter

Norizan bt Awang Muhammad

Norma bt Muhammad/Mohd Nor Phang Tze Shing

Priscilla ak Senan Roni a/p Chub

Rose ak Edward Tarang Rose Thian Jan Fui

Roselind Embai Kassim Samri bin Suhaili

I1 , -11

,ar

ý

T

(_A

t, '

, -i,

(`

/.;

ý P

19

(19)

L.,

rr

;;!

I

/ ý ;.

v

I`

rI

ý; ! ýý

Samsiah bt A Latif Sena bt Baei

Shariffah bt Ibrahim Sia Chai Huong

Sia Hui Li

Sim Pei Luan Susie ak Dian Tan Siew Hua Teo Ang Na

Teo Wah Yeow

Thomas ak Sulong Ting Tung Han

Wong Lim Ching Yeong Leung Kee

Zamilah bt Mohd Ibrahim

Saina Kognitif

Azraf bin Azman

Fakruridza bin Salleh @ Ariffin Isabelle Teoh Ee Hsia

Jessica ak Albert Jalak Kee Jing Jing

Law Thong Han Lee Gaik Fong Lu Mee Fong Melvin ak Lipi

Muddatstsir bin Mashor Ng Wan Chia

Nor Azrina bt Abdul Rahman Norehan bt Zulkiply

Ong Zen Kai

Ruslinawati bt Kamaruddin Siow Li Fong

Tan Chung Hian Tee Siew Hoi

Wan Azlie bin Mahrawi

Wan Mohd Farizan bin Wan Mohd Zahmer

FAKULTI SAINS SOSIAL Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian

Kajian Antarabangsa

Abdul Rahman bin Adam Aisyah bt Gamo

Bonephes bin Lampok

Dayang Fauziah bt Abang Sarbini Denis ak That

Elanko a/1 V-Ganesan Halizah bt Haji Ali

Jerry Sigar

Khairul bin Dasri

Kinston ak Albert Girik Kuek Jui Hock

Maurice Jusimin Sami Mokhtar bin Ya'kup

Nik Suzanawati bt Nik Mohd Adenan Nohazlina Fairuz bt Musa Kutty

Norrizah bt Jamali Sabariah bt Ahmad

Shamsidar bt Mat Som

Sheetal Sharda a/p Ashak Kumar Zahilah bt Esa

Kajian Hubungan Industri dan Perburuhan

Abdul Aziz bin Mohamad Ashari Abuyah bt Sawal

Ahmad Shargowi bin Derahman Amutha a/p Subramaniam

Asdullah bin Ahmadun Chan Chiew Sze

Chang Hwee Ju Chen Mee Yu

Chen Mei Kuei

Cindy Law Sing Ling Chong Li Ling

Eugenegnanaratchagar Gnanakkan Evelyn Magi

Foo Yin Yin

Haini @ Jafurah bt Tainsong Haslinda Hanim bi Osman Ho See Wai

Ismawati bt Ismail Jenny ak Jaragan

Linda bt Bli

Mohd Tahir bin Managa Mahathir bin Mahdini

Maziah bt Ab Samat

Nenny Nirwana bt Suchas Noor Azzlin bt Togimat

Norhayati Abd Rahman @ Ghazali Norizan bt Osman

P. Gunasegaran a/l Periasamy Penny ak Ribot

Regina Kule

Rosmira bt Nor Saufi bin Husan

Sharifah Rafidah bt Wan Razali Siti Noor Haizan bt Manari

Sofiah bt Matsidek Tan Yee Wei

Tang Yuk Wan

Wan Fadillah bin Saiyid Abdillah Zakiah bt Yusof

Kajian Khidmat Sosial

Cik Farahana bt Abd Rahim

Dayang Norasikin bt Awang Bakar Dk Arifah bt Pg Gharif

Elina bt Jelani

Hanisafinas bt Mohamad Husin Lela ak Sagai

Luwee ak Pasis

Mohd Nassir bin Suhaili

Muhammed Nadzri bin Murashid Nik Roslawati bt Nik Mustafa

Norhayati bt Zakaria Normazni bin Mukhtar Patricia ak Risut

20

(20)

.J

I

s

I

ý

/ r.

r <ý

kinah I)t Gunibcrck Rohana bt Hussin Rohayu bt Haron Rosidah bt Hasimi Ruran Balang

Sarina bt Ab Shattar Shirley Than Ai Ling

lWia. n Komunikasi

Ali Omar bin Suut Bata ak Punjab

Belinda ak Michael Chai Peh Moy

Chiong Chung Seng Denise ak Tayai

Djurina bt Roslan Abdullah Felecia ak Griffin

Jezamyn bt Abdul Ghafur Joanna Chung Suet Kim

Kong Ee Lang Kong Fei Fei Lily ak Jipem

Lok It Chen

Lorna Koh Siu Ling Magdalena ak Jerom Mahani bt Salleh

Manorinjini a/p Sandaraj Masni bt Ismail

Mohamad Zaidan bin Zulkepli Mohd Azmi bin Abd Majid

Muhammad Zakeria bin Hattar Murni bt Roslee

Norhayati bt Tahir Normah bt Ja'afar Nurazrina bt Joni

Nurulhuda bt Hasan

Rabbayani bt Mohamad Taufek Rasidah bt Wael

Rita ak Liang

Rosnita ak Joseph

Roy Lincoln ak Nokian

Kusnanl bt Scnuui

Siti Halijah bt Hashim Suhaila bt Mohamad Yap Kiat Fan

Yoang Siau Lee Yong Chee Joon

Yusarima bt Dedo Zakiah bt Saimi

Perancangan dan Pengurusan Pembangunan

Abdul Aziz bin Arbi

Abdul Rasid bin Mahsin Abroad bin Mataral

Anthony Lau Bick Sing Bujang Rahman bin Seli Chong Chee Hian

Daniel Yeo Chee Khiang Faridah bt Hashim

Fariza Raymond Tani Franky all Mias

Hadijah bt Alin Harris Kebing

Haslinda bt Ab. Halim Isaac Sow Chun Yueh Ismail bin Kram

Jawie ak Saging

Jennifer ak Mathew Johnny ak Rasit

Jong Lee Foon

Kesuama bin Sitam Kiu Leh Ching

Louis ak Aben

Majuni ak Tom Allias Marilyn ak Mores

Martha Bulan Kalang Mohd Rudzi bin Harom Morti bin Butek

Muhamed Nor Azman bin Nordin Murugan a/l Raman

Nelly ak Isau

Nelson Brandaki uk tic li Ng Chui Shya

Raduan bin Bujet Rudy Mion Chaku

Russliah bt Bonyamin Siaw Pei San

Siti Aminah bt \ irna Sukhardi bin I1: tili

Tang Ling En,,

Udin ak Jelian Valarie ak Lo I. \ Yii Hie Siena;

Yong Kim Tin

Zaimie bin Put it Politik danP.,

ýýýýý

Azmawati bt Abl iiIl 111 Carol ak Bunyau

Choong Tek Beng Dana ak Rusak

Dayang Nurasikin hi : Ah; inl: Abilul Hahim Dayang Suziwati ht : Ah: m;, I; ad\cw

Empari ak Bridi

Jamayah bt Ismail Jawiak Gening

Liza ak Jutis

Mactson ak Pharao

Mohd Zaidi bin NLit 1-anum Noor Asyikin bt Isnla11

Norhana bt Othman Roslina bt Nawi

Saibi bin Gi

Siti Marina bt Zakaria Siti Saniah bt Kobak Vecky Saling

Wan Assim bin Wan Shekh Zaidil bin Ripin

21

r

(21)

Senarai Graduansesi

petan

i

"', J

ýý ýi

ý.. (ý ý

22

IJAZAH SARJANA

FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT Sarjana Sains Teknologi. Maklumat

Wang Yin Chung

INSTITUT KEPELBAGAIAN

BIOLOGI DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR

Sarjana Sains Biologi Marin Chung Fung Chen

Sarjana Sains Ekologi Tumbuhan Nor Rasidah Hashim

INSTITUT KESIHATAN DAN PERUBATAN KOMUNITI

Sarjana Sains Bioteknologi Perubatan posthumous

Halimah bt Mohamad

Sarjana Sains Bioteknologi Perubatan Ravindran Thayan

FAHULTI PERUBATAN DAN SAINS HESIIIATAN

Sarjana Sains Sains Tingkahlaku Clifton Akoi

Sarjana Sains Kesihatan Awam dan -Perubatan Komuniti

Lam Siew Fong

Sarjana Sains Kejururawatan

Saif El-Deen Sami Mohammed Al-Horani FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

SUMBER

Sarjana Saids Kimia Sekitaran

Loh Pei Sun

IJAZAH SARJANA MUDA

F: 1K1. L1 II Ehtil)LUGI MAliLI-ýI: k'1' Sarjana Muda Teknologi Maklumar

Jrn, un h"rIuijian

!v ýr, ýtiAiýrýuý Peri. vi(in

Awangku Azahari bin Mohd Dain Chiu Po Chan

Faizal bin Tarihhuddin Hariza bt Abu Lana Leng Chee Yoon

Mohd Fahrulnizam bin Miskan Nor Shafiza bt Shaari

Nurfauza bt Jali Pula ak Anggat

Shamsuddin bin Jusoh Stephanie Chua Hui Li Valentine Metius

Wang Hui Hui

Wee Bui Lin

Wilda Kua Hui Ling Wong Voon Fui

Yvonne Sinding Gom

Zainal Abidin bin Bachek

. 1(1/ll

I\rll;

ý'l: l! (1/I

Ahmad Azwan bin Abdul Aziz Amran Salith bin Abdullah

Carol Lee Yan Ching (hai Kit Szu

('hen Mei Ching

Die Hui Hui

Kathleen bt Alexius Nayang Lau Hui Keng

Ling Ting Nguong Loo Twan Guan

Mohd Rizam bin Abdul Jalil

Muhammad Sabaruddin bin Selihin Nurul Hasyima bt Hassan

Sinarwati bt Mohamad Suhaili Suryani bt Dohan

Ting Cheng Lee Wong Hui Ong Yap Kate Kiong

. 1,, , 1/nl; lir1iutl

Azawadi bin Ahmad Azhan bin Ibrahim

Darrell Banan @ Hanafiah Ernawatty bt Ahmad

Filisia ak Beddie Gilvin ak Gitor

Hairol Nizam Yusuf Hasma Lela bt Latif

Jamalludin bin Bujang

James ak Nesserd Robert Law Cze Gay

Lopez ak Robyn Julin Low Meau Shan

Mahani bt Huja Husin

Mohd Rizal bin Mohamed Omar Mohd Saiful bin Abdul Samad Nor Fadzleen bt Ariffin

Norazlina bt Ahyat

Nursaidah bt Abdul Talib Ong Kheng Peng

Oon Lai Kuan

Sabrina bt Milan

Sylvia Kate ak Tiru Tu Siew Leh

Yong Lee Fah

Zamhari bin Tai

Zelda Hairuddin Ambau

(22)

? eknologi Sistem Komputer Charles Lai Ket Khiong

Cheah Hong Keat Cheng Cho Fen

Chong Chiew Yeen Choo Wan Kid

Choy Kam Heng

Desmond Lim Chai Hock Faizul bin Ngsrimin

Fuang Siew Yii

Gokula Krishnan a/I Subramaniam Haslina bt Padiel

Ho Chee Kuan Lau Sei Ping Lim Lian Chai

Mohamad Hasmizal bin Azmi Mohamad Nazim bin Jambli Muhamad Hazly bin Yusuf Nurul Akmar bt Md Salleh Priscilla Petrus Rambor

Ramona Katie Dobby Razali bin Talib

Shyamala a/p Kandiah

Siti Maheran bt Iskandar Tan Chin Leong

Tay Guan Huat

Tham Chun Neng Ting Choo Chiaw Tiong Lik Khieng

Victor Yeo Dek Soon ýKLIa'1 EKONOh1°

PERNIAGAAN

Sarjana Muda Ekonomi dan Pern i aga an dengan Kepujian

1''kunnmi

rtan Pr, rnia. eaan, 4ntaraha, l,, -', (!

Abdul Azis bin Rosli

Abdul Ghazi bin Hj. Obeng Adeline ak Andrew Nyabe Amran bin Ahmad

Annabella ak Peter Dien

Banyai ak Lajon

Dayang Norazean bt Awang Othman Fatmawaty bt Nurkasman

Hatiah Idrawati bt Jamil Igo ak Gadah

Irwan Shahrani bin Hassan Jona ak Kerani

Justin Chiong Soon Soon Kenneth Yam Hunn Chwen Kho Suk Ping

Lau Huai Sing

Lily Chai Mei Ling Lim Kim Hong

Lim See Moi Lim Su San Liza bt Ali

Margaret Wong Sie Ming

Mohammad Zamri bin Imandin Nasruha bin Sabri

Nor Rafizah bt Minhad

Norizan bt Mohamad Ismail Rohani bt Abroad

Sabariah bt Amin

Sharizal bin Hashim Sheila Michael

Si Yang Ling Sim Siew Ying

Siti Rohaya bt Wahet Sulaiman bin Ahmad

Suzie Adee ak Stephen Adee Teo Liak Meng

Wong Ha Ding Wong Ho Nan

Afzazuliana bt Abd Jalil Ainon Jariah bt Che Ani

Awg Mohd Nizam bin Awg Mahmud Imong ak Gani

James ak Guyang

Kartini bt Wan Mohammaden Lennywati bt Bujang

Linda ak Ross

Mariani Alisuputri bt Kamaruzaman Marlina bt Ismail

Morni Wong Abdullah

@Wong Kheng Hing Morsidi bin Eni

Noor Hayatti bt Norizan Noraini bt Ramli

Norhuda bt Kusni Othman bin Adi

Rozita bt Gasiman

Sarinah bt Mohamed Saidin Siti Dakwah bt Abdul Aziz

Sitti Hauya bt Mohd Rafael Ancheta Tialimawan bt Mohd. Jali

Yusouf bin Mohd Puad

FAHUI. TI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN

Doktor Perubatan

Abu Bakar bin Muhammad Afida bt Khalid

Agusmanan bin Bojeng

Aljannah bt Mohd Mingan Asmah bt Kolot

Azuraine bt Anor Basah Chee Kin Wah

Ching Siew Mooi Choo Lee Nha

Ehram bin Jamian

Fadzilah bt Mohd Nor @ Ghazali Felix Yap Boon Bin

Goh Meng Hua

Hassalinda bt Abu Hassan Johnny ak Pangkas

Kannammal a/p Yathavan

Khairul Asri bin Mohd Ghani @ Mamat Khoo Say Chuan

Leong Annie

Letticia Tan Sue Qwan Lim Kean Meng

Loh Pei Kee Loo Su Yin

Low Chong Nguan

, _ý; ,!

1-

ý i'

(r

1

Ij

\

;f

Jy

ý r-

J

ýý-

\\

.1 J ,.

r

I 1 .J

ý,. ýf

\

ýýý

23

(23)

Malinda bt Abd. Majid @ Md Galib Marlina bt Omar

Misha-el ak William Leo

Mohd Saifullah Alhany bin Abdul Halim Mohd Shahril bin Abdullah

@ Yong Wan Hin

Nor Hakima bt Makhtar

Norasikhin @ Norashikin bt Kamaruddin Safina bt Mohammed

Sarmiza bt Saad

Silawati bt Abdul Rashid Suhaiza bt Mokhtar

Tang Ing Ping

Teo Boon Ping Voon Pei Jye

Yew Teck Zhuan

Sarjana Muda Sains dengan Kepujian

Kejururawatan Basi ak Usit

Benidet ak Kimmai

Bibiana Wong Tung Yung Cherry ak Fradrick

Cornie Tan Pho Choo

Dayang Jakiah bt Awang Yahya Debbie ak Bohan

Dorothy ak Kulai

Emmy ak George Belajak Lau Li Li

Leong Chong Lan Ling Ming Jing

Malarveli Muniadi Melati bt Wahab

Monica Wong Chii Hee

Nurul Atiqah Chiau Abdullah Nora bt Jara'iee

Noraidah bt Morni Norizam bt Morshidi

Nur Mazlina bt Mohammed Iskandar Paridah bt Baharudin

Phoon Long Yoke

Rahmah Kumalasari bt Rajuddin

Rekaya ak Vincent Balang Rosniza bt Mat Mahidin

Serina ak James

Siti Zubaidah bt Matali Theresa ak Benjamin Ting Moi Kieng

Veronica ak Nuah

Widyawati bt Onnai

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER

Sarjana Muda Sains dengan Kepujian

Biologi Sumber

Ahmad Zaki bin Husen Ahmadi bin Abdul Latif Carolina ak Ningo

Farizah bt Abdul Raof Izral Fairuz bin Ismail Lee Chee Leong

Maizhatul Ezra bt Azdan

Mohammad Talhatta bin Bujang Mustapah bin Abdullah

Norzamliana bt Abroad

Raja Salmah bt R. Mahmud Robina bt Bubong

Shaevy ak Watson Dian Suziani bt Sulaiman

Zillawaty Afizah bt Annuar Zurina bt Bolhi

Biuteknolut; i Somber

Abang Nurhisyam bin Abang Junaidi Annie Wong Siong Yung

Azizah bt Affendi Boon Soo Heong

Bustari bin Bujang Celina ak Stephen

Dayang Juliana bt Awang Majafar Dayang Zun Azizi bt Awang Hasbi

Fairuz Abadi hin Musa

Gob Soon Hian

Hafizatul Anis bt Mohamed Zan Ivyna Bong Pau Ni

Jeremiah Bensing

Josephine Elbrina ak Ritang Lee Kui Soon

Liaw Mui Chee Lim Kuo Chieh

Lolita bt Sabli Hassan

Maziarina bt Mohammad

Mohamad Alex Edward Jamuh Abdullah

@Alexander Edward Jamuh Monica Additta ak Sibek

Noor Kamala bt Jalia Nor Hasinah bt Husin

Raca Mulong

Rebecca ak Anan Rebecca ak Resa Rispeaker ak Noik Safarina bt Ahmad Senorita ak Redjo

Shamuel ak Dino

Suriya bt Chua Pili@Jobli Tan Lee Wei

Tracy Mitol ak Michael Ridan Vitcsy ak Michael Niob

Wong Pei Ling Wong Su Li

Kimia Sumbw'

Abdul Hannip bin Saie Audrey Chan Yen Wei Azean bt Mohamad

Chai Min Hui Hu Kwong Liik Jaimah bt Talip

Jalal bin Sharib@Sarip Law Mea Tan

Lim Theam Soon Ling Syau Yun

Mariam bt Abdul Rahman Maziah bt Ismail

Nur Aida bt Nur Azman

24

Figura

Updating...

Rujukan

Tajuk-tajuk berkaitan :